Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1152/2003 privind informatizarea circulaţiei şi controlului produselor supuse accizelor Număr celex: 32003D1152

În vigoare de la 01.07.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA nr. 1152/2003/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 16 iunie 2003
privind informatizarea circulaţiei şi controlului
produselor supuse accizelor

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor şi privind deţinerea, circulaţia şi monitorizarea acestor produse4 prevede că produsele care circulă între teritoriile statelor membre în regim de suspendare a accizelor trebuie să fie însoţite de un document completat de expeditor.

(2) Regulamentul (CEE) nr. 2719/92 al Comisiei din 11 septembrie 1992 privind documentul administrativ de însoţire pentru circulaţia în regim de suspendare a produselor supuse accizelor5 stabileşte forma şi conţinutul documentului de însoţire prevăzut de Directiva 92/12/CEE.

(3) Este necesar să se dispună de un sistem informatizat de monitorizare a circulaţiei produselor supuse accizelor, care să permită statelor membre să obţină informaţii în timp real cu privire la această circulaţie şi să efectueze controalele necesare, inclusiv în timpul circulaţiei produselor, în sensul articolului 15 din Directiva 92/12/CEE.

(4) De asemenea, instituirea unui sistem informatizat ar trebui să permită simplificarea circulaţiei intracomunitare a produselor în regim de suspendare a accizelor.

(5) Sistemul informatizat pentru circulaţia şi monitorizarea intracomunitară a produselor supuse accizelor (EMCS) ar trebui să fie compatibil şi, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, combinat cu noul sistem informatizat de tranzit (NSIT), pentru a facilita procedurile administrative şi comerciale.

(6) În scopul punerii în aplicare a prezentei decizii, Comisia ar trebui să coordoneze activităţile statelor membre, astfel încât să asigure buna funcţionare a pieţei interne.

(7) Datorită dimensiunii şi complexităţii unui astfel de sistem informatizat, atât Comunitatea cât şi statele membre vor avea nevoie de importante resurse suplimentare, umane şi financiare, în acest scop. Prin urmare, trebuie să se prevadă ca statele membre şi Comisia să pună la dispoziţie resursele necesare pentru instituirea şi dezvoltarea sistemului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...