Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 803/2003 de stabilire a paşaportului tip pentru circulaţia intracomunitară a câinilor, pisicilor şi a dihorilor domestici (notificată cu numărul C(2003) 4359) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003D0803

În vigoare de la 27.11.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 26 noiembrie 2003
de stabilire a paşaportului tip pentru circulaţia intracomunitară
a câinilor, pisicilor şi a dihorilor domestici
(notificată cu numărul C(2003) 4359)
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2003/803/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003 privind condiţiile de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie şi de modificare a Directivei 92/65/CEE1 a Consiliului, în special articolul 17 al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 prevede ca pisicile, câinii şi dihorii domestici să fie însoţiţi de un paşaport atunci când sunt transportaţi între statele membre. Acest regulament prevede, de asemenea, că trebuie să se stabilească paşapoarte tip pentru circulaţia acestor animale. Regulamentul (CE) nr. 998/2003 se aplică de la data de 3 iulie 2004. Directiva 92/65/CEE a fost modificată în vederea punerii în aplicare a aceloraşi norme pentru circulaţia animalelor respective atunci când sunt destinate comercializării.

(2) Prin urmare, este necesar să se stabilească un paşaport tip care poate fi folosit pentru toate tipurile de circulaţie a câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici între statele membre. Paşaportul tip trebuie să includă detalii privind cerinţele de certificare referitoare la vaccinurile antirabice, precum şi alte cerinţe din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 privind starea de sănătate a acestor animale. De asemenea, acesta trebuie să aibă un format care să fie uşor de verificat de către autoritatea competentă.

(3) De asemenea, paşaportul tip trebuie să prezinte certificări şi pentru alte vaccinuri, care nu sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 998/2003 privind circulaţia câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici între statele membre, şi care să se includă astfel încât paşaportul să prezinte toate informaţiile necesare privind starea de sănătate a animalului respectiv.

(4) De asemenea, paşaportul tip trebuie să includă o secţiune privind examinarea clinică şi legalizarea, pentru ca paşapoartele să poată fi folosite pentru circulaţia acestor animale şi în afara Comunităţii.

(5) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...