Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 779/2003 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi certificare veterinară necesare la importul de intestine de animale provenind din ţări terţe [notificată cu numărul C (2003) 3988] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003D0779

În vigoare de la 01.11.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 31 octombrie 2003
de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi certificare
veterinară necesare la importul de intestine de animale provenind
din ţări terţe [notificată cu numărul C (2003) 3988] (Text cu
relevanţă pentru SEE) (2003/779/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a condiţiilor de sănătate publică şi animală care reglementează comerţul şi importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidenţa condiţiilor menţionate, stabilite de reglementările comunitare specifice prevăzute de anexa A capitolul I la Directiva 89/662/CEE şi, în ceea ce priveşte agenţii patogeni, la Directiva 90/425/CEE1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2003/721/CE a Comisiei2, în special articolul 10 alineatul (2) literele (a) şi (c),

întrucât:

(1) Decizia 94/187/CE a Comisiei din 18 martie 1994 de stabilire a condiţiilor sanitare şi a certificatelor veterinare necesare la importul de intestine de animale din ţări terţe3 a fost modificată de mai multe ori în mod substanţial4. Pentru mai multă claritate şi raţionalitate, este necesar ca decizia menţionată anterior să fie codificată.

(2) Anexa I capitolul 2 la Directiva 92/118/CEE autorizează importul, din orice ţară terţă, de intestine de animale care au fost supuse unuia din tratamentele prevăzute.

(3) Este necesar să fie stabilite condiţiile de sănătate animală şi de certificare veterinară în vederea garantării efectuării tratamentului prevăzut pentru intestine.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 62, 15.3.1993, p. 49.

2 JO L 260, 11.10.2003, p. 21.

3 JO L 89, 6.4.1994, p. 18.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...