Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 247/2007 privind participarea Comunităţii la majorarea de capital al Fondului European de Investiţii Număr celex: 32007D0247

În vigoare de la 25.04.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 19 aprilie 2007
privind participarea Comunităţii la majorarea de capital al Fondului
European de Investiţii
(2007/247/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia 94/375/CE a Consiliului din 6 iunie 1994 privind participarea Comunităţii, în calitate de membru, la Fondul European de Investiţii(1), în special articolul 3,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

întrucât:

(1) Capitalul autorizat al Fondului European de Investiţii ("fondul") a fost stabilit la data înfiinţării acestuia la valoarea de 2 miliarde EUR, divizat în 2 000 de acţiuni, fiecare acţiune având o valoare nominală de 1 milion EUR. În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din statutul Fondului European de Investiţii(3) ("statutul"), proporţia capitalului subscris şi care urmează să fie vărsat este de 20%.

(2) În conformitate cu Decizia 94/375/CE, Comunitatea Europeană, reprezentată de Comisie, a subscris 600 de acţiuni ale fondului având o valoare nominală de 600 de milioane EUR, dintre care 120 de milioane EUR reprezintă capitalul vărsat.

(3) Operaţiunile de garantare şi de capital de risc ale fondului nu pot depăşi plafoanele prevăzute la articolul 26 din statut sau pe cele stabilite de către adunarea generală a fondului. Aceste plafoane depind de valoarea capitalului şi a resurselor proprii de care dispune fondul. Deoarece se estimează că resursele proprii ale fondului se vor epuiza până la mijlocul anului 2007, ceea ce va atrage incapacitatea fondului de a-şi desfăşura în continuare operaţiunile bazate pe resurse proprii, consiliul de administraţie a propus majorarea capitalului autorizat al fondului cu 50% în termeni nominali.

(4) Consiliul Ecofin din 14 martie 2006 a adoptat un raport privind propunerile prezentate de către Grupul Băncii Europene de Investiţii ("grupul BEI") în vederea intensificării contribuţiei grupului BEI la promovarea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă în Uniunea Europeană, raport care cuprinde propunerea unei majorări a capitalului fondului.

(5) Consiliul European din 23-24 martie 2006 a apreciat favorabil contribuţia grupului BEI şi a invitat actorii relevanţi să ia măsurile ulterioare necesare, ţinând cont de acordul final privind Cadrul financiar 2007-2013.

(6) Subscrierea de noi acţiuni de către Comunitate ar sprijini punerea în aplicare a strategiei de la Lisabona şi ar contribui la atingerea obiectivelor Comunităţii în ceea ce priveşte întreprinderile mici şi mijlocii, crearea de locuri de muncă, inovarea, cercetarea şi dezvoltarea, politicile de coeziune şi politicile regionale, precum şi extinderea.

(7) O alocare bugetară de 100 de milioane EUR pentru majorarea capitalului fondului este în concordanţă cu acordul final privind Cadrul financiar 2007-2013.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...