Back

Comisia Administrativă a Comunităţilor Europene pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi

Decizia nr. 752/2003 privind caracteristicile tehnice ale cardului european de asigurare de sănătate (Text cu relevanţă pentru SEE şi pentru acordul UE/Elveţia) Număr celex: 32003D0752

În vigoare de la 27.10.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA nr. 190
din 18 iunie 2003
privind caracteristicile tehnice ale cardului european de asigurare
de sănătate (Text cu relevanţă pentru SEE şi pentru acordul
UE/Elveţia) (2003/752/CE)

COMISIA ADMINISTRATIVĂ,

având în vedere Decizia nr. 189 a Comisiei administrative din 18 iunie 2003 privind înlocuirea prin cardul european de asigurare de sănătate a formularelor necesare aplicării Regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 1408/71 şi (CEE) nr. 574/72 în ceea ce priveşte accesul la asistenţă medicală pe perioada unei şederi temporare într-un alt stat membru decât statul competent sau de rezidenţă,

întrucât:

(1) Eliberarea unei cărţi europene de asigurare de sănătate este asigurată de instituţia din statul competent sau de rezidenţă. Cu scopul de a facilita preluarea şi rambursarea cheltuielilor de asistenţă medicală acordată pe baza cărţii europene, este necesar ca cei trei actori principali implicaţi, şi anume asiguraţii, furnizorii de asistenţă medicală şi instituţiile, să recunoască uşor şi să accepte cardul european datorită unui model unic şi unor specificaţii uniforme.

(2) Datele care trebuie să figureze vizibil pe cardul european sunt definite în art. 6 din Decizia Comisiei administrative nr. 189. Introducerea cardului european cu date vizibile este o primă etapă a unui proces care va duce în cele din urmă la eliminarea actualelor formulare pe suport de hârtie şi la utilizarea unui suport electronic pentru a avea acces la asistenţă medicală în timpul unei şederi temporare într-un alt stat membru decât statul competent sau de rezidenţă. Prin urmare, instituţiile competente din statele membre care doresc acest lucru vor putea, în afară de aceasta, să incorporeze pe un suport electronic, cum ar fi un cip sau o bandă magnetică, încă din prima etapă, datele menţionate în această expunere de motive.

(3) Atunci când circumstanţe excepţionale împiedică persoana în cauză să prezinte cardul european, acesteia îi este eliberat un certificat provizoriu de înlocuire în conformitate cu un model uniform,

DECIDE:

Articolul 1

Modelul şi specificaţiile cardului european de asigurare de sănătate sunt stabilite în conformitate cu modalităţilor definite în anexa 1 la prezenta decizie.

Articolul 2

Modelul certificatului provizoriu de înlocuire se stabileşte în conformitate cu modalităţile definite în anexa 2 la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică din prima zi a lunii următoare intrării sale în vigoare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...