Back

Comisia Administrativă a Comunităţilor Europene pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi

Decizia nr. 751/2003 privind înlocuirea prin cardul european de asigurare de sănătate a formularelor necesare aplicării Regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 1408/71 şi (CEE) nr. 574/72 în ceea ce priveşte accesul la asistenţă medicală pe perioada unei şederi temporare într-un alt stat membru decât statul competent sau de rezidenţă (Text cu relevanţă pentru SEE şi pentru acordul UE/Elveţia) Număr celex: 32003D0751

În vigoare de la 27.10.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA ADMINISTRATIVĂ A COMUNITĂŢILOR EUROPENE PENTRU
SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANŢI
DECIZIA NR. 189
din 18 iunie 2003
privind înlocuirea prin cardul european de asigurare de sănătate a
formularelor necesare aplicării Regulamentelor Consiliului (CEE) nr.
1408/71 şi (CEE) nr. 574/72 în ceea ce priveşte accesul la asistenţă
medicală pe perioada unei şederi temporare într-un alt stat membru
decât statul competent sau de rezidenţă (Text cu relevanţă pentru
SEE şi pentru acordul UE/Elveţia) (2003/751/CE)

COMISIA ADMINISTRATIVĂ,

având în vedere art. 81 lit. (a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408/71 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor şi familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii1, în conformitate cu care Comisia administrativă pentru securitatea socială a lucrătorilor migranţi este împuternicită să se ocupe de orice problemă administrativă care decurge din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 şi din regulamentele ulterioare,

având în vedere art. 2 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574/72 din 21 martie 1972 de stabilire a modalităţilor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor şi familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii2, în conformitate cu care Comisia administrativă stabileşte modelele certificatelor, atestărilor, declaraţiilor, cererilor şi ale altor documente necesare pentru aplicarea regulamentelor,

având în vedere art. 117 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 în conformitate cu care Comisia administrativă adaptează la noile tehnici de prelucrare a informaţiei modelele certificatelor, atestărilor, declaraţiilor, cererilor şi ale altor documente, precum şi căile şi procedurile de transmitere a datelor prevăzute pentru aplicarea regulamentelor,

întrucât:

(1) În cadrul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71, formularele actuale permit persoanelor la care se referă regulamentul de a avea dreptul la preluarea cheltuielilor de asistenţă medicală în cazul şederii temporare într-un alt stat membru decât statul competent sau, în ceea ce-i priveşte pe titularii unei pensii sau rente şi pe membrii de familie care nu locuiesc în acelaşi stat membru cu lucrătorul, într-un alt stat membru decât statul de rezidenţă.

(2) Consiliul European de la Barcelona, care a avut loc în zilele de 15 şi 16 martie 2002, a hotărât "că un card european de asigurare de sănătate va înlocui formularele necesare în prezent pentru a beneficia de asistenţă medicală într-un alt stat membru. Comisia va prezenta o propunere în acest sens înaintea Consiliului European din primăvara anului 2003. Acest card va simplifica procedurile, dar nu va schimba drepturile şi obligaţiile existente" (pct. 34).

(3) Având în vedere diversitatea situaţiilor naţionale în ceea ce priveşte utilizarea cardurilor de sănătate sau de asigurare de sănătate, cardul european de asigurare de sănătate (denumit în continuare "card european") ar trebui introdus, într-o primă fază, într-un format care să permită o lectură cu ochiul liber a datelor necesare pentru acordarea şi rambursarea cheltuielilor de asistenţă medicală. În plus, aceste informaţii pot fi incorporate pe un suport electronic al cardului. Folosirea unui suport electronic va fi de altfel generalizată într-o fază ulterioară introducerii cardului european.

(4) Cardul european trebuie să fie creat după modelul unic stabilit de comisia administrativă, ceea ce ar trebui să contribuie, pe de o parte, la facilitarea accesului la asistenţa medicală şi, pe de altă parte, la o mai bună prevenire a utilizărilor neregulate, abuzive sau frauduloase ale cărţii.

(5) Instituţiile din statele membre stabilesc durata de valabilitate a cardurilor europene pe care le eliberează. Durata de valabilitate a cardului are în vedere, în special, durata presupusă a deschiderii drepturilor asiguratului.

(6) Atunci când circumstanţe excepţionale împiedică persoana în cauză să prezinte cardul european, acestuia îi este eliberat un certificat provizoriu de înlocuire cu valabilitate limitată. Circumstanţe "excepţionale" pot fi furtul sau pierderea cardului european, sau o plecare într-un termen prea scurt pentru a obţine cardul european.

(7) Comisia administrativă recomandă pregătirea unor decizii ale Comitetului mixt al SEE şi ale Comitetului mixt UE-Elveţia de stabilire a consecinţelor înlocuirii cu cardul european a formularelor necesare aplicării Regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 1408/71 şi (CEE) nr. 574/72 în ceea ce priveşte accesul la asistenţa medicală pe perioada unei şederi temporare într-un alt stat membru decât statul competent sau de rezidenţă,

DECIDE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...