Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 728/2003 privind procedura de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte structurile metalice prefabricate, structurile din beton prefabricate, unităţile de construcţie prefabricate, camerele frigorifice prefabricate şi structurile de protecţie împotriva căderii pietrelor [notificată cu numărul C(2003) 3452] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003D0728

În vigoare de la 14.10.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 3 octombrie 2003
privind procedura de atestare a conformităţii produselor pentru
construcţii în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva 89/106/CEE a
Consiliului în ceea ce priveşte structurile metalice prefabricate,
structurile din beton prefabricate, unităţile de construcţie
prefabricate, camerele frigorifice prefabricate şi structurile de
protecţie împotriva căderii pietrelor [notificată cu numărul
C(2003) 3452] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2003/728/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1998 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre cu privire la produsele pentru construcţii1, modificată de Directiva 93/68/CEE2, în special art. 13 alin. (4),

întrucât:

(1) Comisia trebuie să aleagă dintre cele două proceduri prevăzute la art. 13 alin (3) din Directiva 89/106/CEE, pentru atestarea conformităţii unui produs, procedura cea mai puţin oneroasă cu putinţă compatibilă cu siguranţa. Prin urmare, este necesar să se decidă dacă, pentru un produs sau pentru o familie de produse dată, existenţa unui sistem de control al producţiei în fabrică plasat sub responsabilitatea producătorului reprezintă o condiţie necesară şi suficientă pentru atestarea conformităţii sau dacă, din motive legate de respectarea criteriilor menţionate la art. 13 alin. (4), este necesară intervenţia unui organism de certificare desemnat.

(2) Art. 13 alin. (4) prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandatele şi în specificaţii tehnice. Prin urmare, este necesar să se definească conceptul de produse sau familie de produse prevăzute în mandate şi în specificaţiile tehnice.

(3) Cele două proceduri prevăzute la art. 13 alin. (3) sunt descrise în detaliu în anexa III la Directiva 89/106/CEE. Prin urmare, este necesar să se precizeze clar, pentru fiecare produs sau familie de produse, metodele de aplicare a celor două proceduri, cu trimitere la anexa III menţionată anterior, în măsura în care în anexa respectivă se acordă preferinţă anumitor sisteme.

(4) Procedura menţionată la art. 13 alin. (3) lit. (a) corespunde sistemelor stabilite pentru prima posibilitate, fără supraveghere continuă, şi pentru cea de-a doua şi a treia posibilitate, care sunt definite în anexa III partea 2 pct. (ii). Procedura menţionată la art. 13 alin. (3) lit. (b) corespunde sistemelor definite în anexa III partea 2 pct. (i), precum şi primei posibilităţi, cu supraveghere continuă, definită în anexa III partea 2 pct. (ii).

(5) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcţii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

2 JO L 220, 30.8.1993, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...