Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 654/2003 de stabilire a codului şi a regulilor tip privind transcrierea într-o formă de citire automată a datelor privind anchetele statistice intermediare referitoare la suprafeţele viticole [notificată cu numărul C(2003) 3191] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003D0654

În vigoare de la 16.09.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2003/654/CE A COMISIEI
din 8 septembrie 2003
de stabilire a codului şi a regulilor tip privind transcrierea
într-o formă de citire automată a datelor privind anchetele
statistice intermediare referitoare la suprafeţele viticole
[notificată cu numărul C(2003) 3191] (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 357/79 al Consiliului din 5 februarie 1979 privind anchetele statistice intermediare referitoare la suprafeţele viticole1, astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2329/982, în special articolul 5 alineatul (6) şi articolul 6 alineatul (7),

întrucât:

(1) Decizia 80/765/CEE a Comisiei din 8 iulie 1980 de stabilire a codului şi a regulilor tip privind transcrierea într-o formă de citire automată a datelor referitoare la anchetele statistice intermediare referitoare la suprafeţele viticole3 a fost modificată de mai multe ori în mod substanţial4. Din motive de claritate şi raţionalitate, trebuie să se procedeze la codificarea deciziei respective.

(2) Regulamentul (CEE) nr. 357/79 prevede ca statele membre să comunice Comisiei informaţiile colectate în cadrul anchetelor intermediare referitoare la suprafeţele viticole în conformitate cu un program de tabele defalcate pe unităţi geografice şi ca acestea să fie stabilite conform procedurii prevăzute în articolul 8 din regulamentul respectiv, şi anume printr-o decizie a Comisiei adoptată după avizul Comitetului permanent pentru statistică agricolă.

(3) Statele membre care procesează rezultatele anchetelor referitoare la suprafeţele viticole prin mijloace informatice, trebuie să comunice aceste rezultate Comisiei într-o formă de citire automată. Codificarea pentru transmiterea rezultatelor anchetelor se stabileşte, de asemenea, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 8 din Regulamentul (CEE) nr. 357/79.

(4) Din motive practice, statele membre trebuie să transmită datele menţionate la articolul 6 din Regulamentul (CEE) nr. 357/79 tot într-o formă de citire automată.

(5) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru statistică agricolă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 54, 5.3.1979, p. 124.

2 JO L 291, 30.10.1998, p. 2.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...