Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 640/2003 privind procedura de atestare a conformităţii materialelor de construcţii în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului 89/106/CEE în ceea ce priveşte kiturile pentru placarea pereţilor exteriori [notificată cu numărul C(2003) 3160] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003D0640

În vigoare de la 10.09.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 4 septembrie 2003
privind procedura de atestare a conformităţii materialelor de
construcţii în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva
Consiliului 89/106/CEE în ceea ce priveşte kiturile pentru
placarea pereţilor exteriori [notificată cu numărul C(2003) 3160]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2003/640/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1998 privind apropierea dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte produsele pentru construcţii1, modificată de Directiva 93/68/CEE2, în special art. 13 alin. (4),

întrucât:

(1) Comisia trebuie să aleagă dintre cele două proceduri prevăzute în art. 13 alin (3) din Directiva 89/106/CEE de atestare a conformităţii unui produs, procedura cea mai puţin oneroasă cu putinţă care este compatibilă cu siguranţa. Aceasta înseamnă că este necesar să hotărască dacă, pentru un produs sau pentru o familie de produse date, existenţa unui sistem de control al producţiei în fabrică aflat sub responsabilitatea producătorului reprezintă sau nu o condiţie necesară şi suficientă pentru atestarea conformităţii sau dacă, din motive legate de respectarea criteriilor menţionate în art. 13 alin. (4), este necesară intervenţia unui organism de certificare desemnat.

(2) Art. 13 alin. (4) prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandatele şi în specificaţiile tehnice. Prin urmare, este recomandabil să se identifice produsele sau familia de produse prevăzute în specificaţiile tehnice.

(3) Cele două proceduri prevăzute în art. 13 alin. (3) sunt descrise în detaliu în anexa III la Directiva 89/106/CEE. Prin urmare, este necesar să se specifice în mod clar metodele de aplicare a celor două proceduri, cu trimitere la anexa III, pentru fiecare produs sau familie de produse, deoarece în anexa III se preferă anumite sisteme.

(4) Procedura prevăzută în art. 13 alin. (3) lit. (a) corespunde sistemelor stabilite pentru prima posibilitate, fără supraveghere continuă, şi pentru cea de-a doua şi de-a treia posibilitate din anexa III secţiunea 2 pct. (ii). Procedura prevăzută în art. 13 alin. (3) lit.

(b) corespunde sistemelor stabilite în anexa III secţiunea 2 pct. (i), precum şi primei posibilităţi, cu supraveghere continuă, din anexa III secţiunea 2 pct. (ii).

(5) Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcţii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 40, 11.02.1989, p. 12.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...