Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 641/2003 privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustraţii ca avertismente referitoare la sănătate pe pachetele de ţigări [notificată cu numărul C(2003) 3184] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003D0641

În vigoare de la 10.09.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 5 septembrie 2003
privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustraţii ca
avertismente referitoare la sănătate pe pachetele de ţigări
[notificată cu numărul C(2003) 3184] (Text cu relevanţă pentru SEE)
(2003/641/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare şi vânzare a produselor din tutun1, în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 2001/37/CE, fiecare pachet unitar de produse din tutun, cu excepţia tutunului pentru uz oral şi a altor produse din tutun care nu se aprind, şi orice ambalaj exterior, cu excepţia ambalajului transparent suplimentar, trebuie să poarte un avertisment general şi un avertisment suplimentar preluat din lista prevăzută de anexa I la directiva menţionată anterior.

(2) Statele membre pot decide dacă avertismentele referitoare la sănătate sub formă de fotografii color sau alte ilustraţii sunt necesare pe anumite pachete sau pe toate pachetele de produse din tutun, cu excepţia tutunului pentru uz oral şi a altor produse din tutun care nu se aprind.

(3) În cazul în care statele membre solicită avertismente suplimentare sub formă de fotografii color sau alte ilustraţii, acestea trebuie să fie în conformitate cu normele care urmează să fie adoptate de Comisie.

(4) Directiva 2001/37/CE a introdus dispoziţii noi privind etichetarea, care modifică în mod semnificativ aspectul pachetelor de produse din tutun, în special în ceea ce priveşte dimensiunea textului avertismentelor şi prezentarea grafică a acestora. Pentru a exploata la maxim avantajele conferite de impactul vizual creat de noua prezentare, este preferabil ca aceasta să nu fie modificată pentru o perioadă, înainte de introducerea unor fotografii color sau a altor ilustraţii.

(5) Studiile realizate şi experienţa altor ţări care au adoptat avertismente referitoare la sănătate însoţite de fotografii color au arătat că avertismentele care conţin fotografii color sau alte ilustraţii pot fi un mijloc eficient de descurajare a fumatului şi de informare a cetăţenilor cu privire la riscurile pentru sănătate legate de fumat. Utilizarea fotografiilor pe pachetele de produse din tutun reprezintă în consecinţă un element-cheie al politicii globale integrate de combatere a tabagismului.

(6) Având în vedere diversitatea culturală din cadrul Uniunii Europene, trebuie puse la dispoziţie mai multe fotografii color sau ilustraţii pentru fiecare dintre avertismentele suplimentare care sunt prevăzute în lista din anexa I la Directiva 2001/37/CE.

(7) În cazul în care statele membre impun utilizarea de avertismente referitoare la sănătate sub formă de fotografii color sau de alte ilustraţii, trebuie garantat că aceste elemente vizuale nu sunt nici mascate, nici alterate în vreun alt mod.

(8) În cazul în care statele membre impun utilizarea de avertismente referitoare la sănătate sub formă de fotografii color sau de alte ilustraţii, este necesar să se prevadă perioade tranzitorii cu scopul de a permite să se aducă modificările necesare producţiei şi procesului de ambalare a produselor din tutun şi să se lichideze stocurile. Ar trebui să fie autorizată utilizarea etichetelor nedetaşabile pentru alte produse din tutun decât ţigările.

(9) Introducerea avertismentelor sub formă de imagini trebuie să facă obiectul unei monitorizări, iar eficienţa lor trebuie evaluată periodic.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...