Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 398/2003 privind principiile, priorităţile, obiectivele intermediare şi condiţiile Parteneriatului pentru aderarea Republicii Turcia Număr celex: 32003D0398

În vigoare de la 12.06.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 19 mai 2003
privind principiile, priorităţile, obiectivele intermediare şi
condiţiile Parteneriatului pentru aderarea Republicii Turcia
(2003/398/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 390/2001 al Consiliului din 26 februarie 2001 privind asistenţa pentru Turcia în cadrul strategiei de preaderare, în special instituirea unui parteneriat pentru aderare1, în special articolul 2,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Consiliul European de la Copenhaga menţionează decizia adoptată în 1999 la Helsinki, în conformitate cu care Turcia este un stat candidat care este destinat să adere la Uniune pe baza aceloraşi criterii ce se aplică celorlalte state candidate. Acesta întâmpină favorabil măsurile importante luate de către Turcia pentru îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, în special prin intermediul recentelor pachete de măsuri legislative şi al măsurilor ulterioare de punere în aplicare care reglementează un mare număr de priorităţi cheie definite în parteneriatul pentru aderare.

(2) Consiliul de la Copenhaga a decis că, în scopul sprijinirii Turciei în vederea aderării la Uniunea Europeană, strategia de aderare prevăzută pentru această ţară ar trebui să fie consolidată. Comisia a fost invitată să prezinte o propunere privind un parteneriat pentru aderare revizuit.

(3) Regulamentul (CE) nr. 390/2001 prevede că, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, Consiliul să adopte principiile, priorităţile, obiectivele intermediare şi condiţiile prevăzute de parteneriatul pentru aderare propus Turciei, precum şi ajustările importante care se vor aduce ulterior acestuia.

(4) Asistenţa comunitară se subordonează unor elemente esenţiale, în special progreselor realizate în vederea îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga. Atunci când lipseşte un element esenţial, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, poate să ia măsurile corespunzătoare în ceea ce priveşte orice ajutor de preaderare.

(5) Consiliul de Asociere CE-Turcia a decis că punerea în aplicare a Parteneriatului pentru aderarea Turciei este examinată, după caz, de către organismele competente ale acordului de asociere.

(6) În raportul periodic din 2002, Comisia a prezentat o analiză obiectivă a pregătirilor Turciei în vederea aderării şi a identificat un anumit număr de domenii de acţiuni prioritare.

(7) În cadrul pregătirii pentru aderare, Turcia trebuie să elaboreze un program naţional de adoptare a acquis-ului care ar trebui să cuprindă un calendar pentru realizarea priorităţilor şi obiectivelor intermediare din Parteneriatul pentru aderare,

DECIDE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...