Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 287/2003 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru serviciile de cazare pentru turişti [notificată cu numărul C(2003) 235] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003D0287

În vigoare de la 24.04.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 14 aprilie 2003
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice
comunitare pentru serviciile de cazare pentru turişti
[notificată cu numărul C(2003) 235]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2003/287/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf şi punctul 2 al şaselea paragraf din anexa la regulamentul în cauză,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentului (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs ale cărui caracteristici îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte esenţiale de mediu.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice pentru diversele grupuri de produse.

(3) În cazul serviciilor de cazare pentru turişti, criteriile ecologice ar trebui să fie împărţite în criterii obligatorii, care trebuie îndeplinite în totalitate, şi criterii opţionale, dintre care trebuie îndeplinite doar o parte.

(4) În ceea ce priveşte taxele aferente, ar trebui să se facă reduceri în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) 1980/2000 şi cu articolul 5 din Decizia 2000/728/CE a Comisiei din 10 noiembrie 2000 de stabilire a taxelor pentru cererile de acordare a etichetei ecologice comunitare şi a taxelor anuale2.

(5) În cazul microîntreprinderilor şi al refugiilor montane, este adecvat să se prevadă reduceri suplimentare ale taxelor, pentru a se lua în considerare resursele limitate ale acestora şi importanţa deosebită pe care o au în cadrul acestui grup de produse.

(6) Măsurile prevăzute de prezenta decizie se bazează pe propunerile de criterii elaborate de Comitetul de etichetare ecologică al Uniunii Europene, constituit în temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...