Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 231/2003 privind aderarea Comunităţii Europene la Protocolul de modificare a Convenţiei internaţionale pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale (Convenţia de la Kyoto) Număr celex: 32003D0231

În vigoare de la 03.04.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 17 martie 2003
privind aderarea Comunităţii Europene la Protocolul de modificare a
Convenţiei internaţionale pentru simplificarea şi armonizarea
regimurilor vamale (Convenţia de la Kyoto) (2003/231/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 133, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Comunitatea este parte contractantă la Convenţia internaţională pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, denumită în continuare "convenţia", din 1974.

(2) La sesiunea din 26 iunie 1999, Consiliul de Cooperare Vamală a adoptat protocolul de modificare a convenţiei. Apendicele I la protocolul de modificare cuprinde preambulul revizuit şi dispozitivul revizuit al convenţiei, apendicele II cuprinde anexa generală revizuită iar apendicele III, anexele specifice revizuite. Termenii "Convenţia de la Kyoto revizuită" desemnează preambulul revizuit şi dispozitivul revizuit al convenţiei, precum şi anexa generală revizuită şi anexele specifice revizuite.

(3) Punerea în aplicare a principiilor cuprinse în Convenţia de la Kyoto revizuită va permite realizarea de progrese considerabile şi cuantificabile datorită ameliorării eficacităţii şi randamentului administraţiilor vamale şi, prin urmare, a competitivităţii economice a ţărilor. Pe de altă parte, dispoziţiile sale vor încuraja investiţiile şi dezvoltarea industrială şi vor putea spori participarea întreprinderilor mici şi mijlocii la comerţul internaţional.

(4) Convenţia de la Kyoto revizuită joacă un rol fundamental în facilitarea comerţului şi, în acest fel, are un efect stimulator important asupra creşterii economice a părţilor contractante care aderă la ea.

(5) Părţile contractante la Convenţia de la Kyoto revizuită se angajează să aplice regimuri vamale clare, transparente şi adaptate, care vor permite accelerarea vămuirii mărfurilor datorită unei noi utilizări a tehnologiilor informaţiei şi unor noi tehnici de control vamal, cum sunt evaluarea riscurilor şi auditul.

(6) Protocolul de modificare, inclusiv apendicele I şi II, intră in vigoare la trei luni de la acceptarea lor de către patruzeci de părţi contractante la convenţie.

(7) Într-o primă fază, Comunitatea Europeană aderă la protocolul de modificare, inclusiv apendicele I şi II. Decizia privind aderarea la anexele specifice revizuite, cuprinse în apendicele III la protocolul de modificare, va interveni ulterior.

DECIDE:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...