Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 168/2003 de instituire a Biroului Energy Star al Comunităţii Europene Număr celex: 32003D0168

În vigoare de la 12.03.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 11 martie 2003
de instituire a Biroului Energy Star al Comunităţii Europene
(2003/168/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2422/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 noiembrie 2001 privind programul comunitar de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou1, în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2422/2001, Comisia ar trebui să instituie un Birou Energy Star al Comunităţii Europene (denumit în continuare "BESCE") pentru punerea în aplicare a programului comunitar Energy Star, definit în Acordul dintre guvernul Statelor Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou2.

(2) BESCE ar trebui să fie format din reprezentanţi naţionali, în conformitate cu definiţia din Regulamentul (CE) nr. 2422/2001 şi din persoanele interesate enumerate orientativ în regulamentul respectiv,

DECIDE:

___________

1 JO L 332, 15.12.2001, p. 1.

2 JO L 172, 26.6.2001, p. 3.

Articolul 1

Se instituie prin prezenta Biroul Energy Star al Comunităţii Europene "BESCE".

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...