Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 121/2003 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare aspiratoarelor [notificată cu numărul C(2003) 114] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003D0121

În vigoare de la 21.02.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 11 februarie 2003
de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei
ecologice comunitare aspiratoarelor [notificată cu numărul
C(2003) 114] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2003/121/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) În sensul Regulamentului (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară se poate atribui unui produs prezentând caracteristici care îi permit să contribuie în mod semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte esenţiale ale mediului.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că criteriile specifice de acordare a etichetei ecologice trebuie stabilite în funcţie de grupurile de produse.

(3) Măsurile prevăzute de prezenta decizie se bazează pe proiectele criteriilor stabilite de Comitetul de etichetare ecologică al Uniunii Europene, constituit în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

Articolul 1

Pentru a obţine eticheta ecologică comunitară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, un aspirator trebuie să facă parte din grupul de produse prevăzut la articolul 2 din prezenta decizie şi să corespundă criteriilor menţionate de anexă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...