Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 17/2002 privind echivalenţa inspecţiilor în câmp la culturile producătoare de seminţe, efectuate în ţări terţe şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003D0017

În vigoare de la 14.01.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 16 decembrie 2002
privind echivalenţa inspecţiilor în câmp la culturile producătoare
de seminţe, efectuate în ţări terţe şi echivalenţa
seminţelor produse în ţări terţe
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2003/17/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 66/401/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de plante furajere1, în special articolul 16 alineatul (1),

având în vedere Directiva Consiliului 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de cereale2, în special articolul 16 alineatul (1),

având în vedere Directiva Consiliului 2002/54/CE din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de sfeclă3, în special articolul 23 alineatul (1),

având în vedere Directiva Consiliului 2002/57/CE din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibră4, în special articolul 20 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Normele privind controlul oficial al seminţelor, aplicabile în Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Chile, Republica Cehă, Estonia, Croaţia, Ungaria, Israel, Letonia, Maroc, Noua-Zeelandă, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Turcia, Statele Unite ale Americii, Uruguay, Iugoslavia şi Africa de Sud, prevăd efectuarea unei inspecţii oficiale în câmp în cursul perioadei de producere a seminţelor.

(2) Normele menţionate anterior prevăd, în principiu, că seminţele pot fi certificate oficial şi ambalajele acestora pot fi închise oficial în conformitate cu sistemele OCDE pentru certificarea soiurilor de seminţe destinate comerţului internaţional. Aceste norme prevăd, de asemenea, că eşantionarea şi testele trebuie efectuate în conformitate cu metodele Asociaţiei internaţionale pentru testarea seminţelor (ISTA) sau, după caz, cu normele Association of Official Seed Analysts (AOSA).

(3) O examinare a acestor norme şi a aplicării lor în ţările terţe menţionate anterior a permis să se constate că inspecţiile în câmp la culturile producătoare de seminţe îndeplinesc condiţiile prevăzute de Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE şi 2002/57/CE. Dispoziţiile naţionale privind seminţele recoltate şi controlate în aceste ţări oferă aceleaşi garanţii ca şi dispoziţiile aplicabile seminţelor recoltate şi controlate în Comunitate, în ceea ce priveşte caracteristicile, examinarea, identitatea, marcajul şi controlul seminţelor, cu condiţia să fie îndeplinite celelalte condiţii referitoare la culturile producătoare de seminţe şi la seminţele obţinute, în special în privinţa marcării ambalajelor.

(4) Decizia Consiliului 95/514/CE din 29 noiembrie 1995 privind echivalenţa inspecţiilor în câmp la culturile producătoare de seminţe efectuate în ţări terţe şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe5 prevede că, pentru o perioadă de timp limitată, inspecţiile în câmp la culturile producătoare de seminţe din anumite specii efectuate în ţări terţe sunt considerate echivalente cu inspecţiile în câmp efectuate în conformitate cu legislaţia comunitară şi că seminţele din anumite specii produse în ţări terţe sunt considerate echivalente cu seminţele produse conform legislaţiei comunitare.

(5) Decizia 95/514/CE va expira la 31 decembrie 2002 şi, prin urmare, este necesară o nouă decizie. Această nouă decizie ar trebui să aibă o sferă de aplicare mai largă, în special prin includerea Estoniei, Letoniei şi Iugoslaviei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...