Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1786/2003 privind organizarea comună a pieţei furajelor uscate Număr celex: 32003R1786

În vigoare de la 21.10.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1786/2003
din 29 septembrie 2003
privind organizarea comună a pieţei furajelor uscate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 36 şi art. 37 alin. (2) al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

întrucât:

(1) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 603/95 din 21 februarie 1995 privind organizarea pieţei comune de furaje uscate4 a stabilit o organizare comună a acestei pieţe, care prevede acordarea a două ajutoare forfetare, unul pentru furaje deshidratate şi altul pentru furaje uscate natural prin expunere la soare.

(2) Regulamentul (CE)nr. 603/95 a fost modificat în mod substanţial de mai multe ori. Ca o consecinţă a modificărilor ulterioare, din motive de claritate, acesta trebuie abrogat şi înlocuit.

(3) Cea mai mare parte a producţiei de furaje din cadrul regimului stabilit în Regulamentul (CE) nr. 603/95 are la bază în principal utilizarea combustibilului fosil pentru deshidratare şi, în anumite state membre, utilizarea irigaţiilor. Datorită preocupărilor faţă de efectele asupra mediului, acest regim ar trebui modificat.

(4) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1782/2003 din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru regimurile de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a regimurilor de sprijin pentru agricultori5.

(5) Pe baza acestor elemente, cele două rate ale ajutorului, stabilite prin Regulamentul (CE) 603/95 ar trebui reduse la o rată unică, aplicabilă atât pentru furajele deshidratate cât şi pentru cele uscate artificial.

(6) Dat fiind că, în statele din sud, producţia a început în luna aprilie, anul de comercializare pentru furajele uscate pentru care se acordă sprijin, ar trebui sa înceapă la 1 aprilie şi să se încheie la 31 martie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...