Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1785/2003 privind organizarea comună a pieţei orezului Număr celex: 32003R1785

În vigoare de la 21.10.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1785/2003 AL CONSILIULUI
din 29 septembrie 2003
privind organizarea comună a pieţei orezului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 36 şi 37 alineatul (2) paragraful al treilea,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3

întrucât:

(1) Funcţionarea şi dezvoltarea pieţei comune a produselor agricole trebuie să fie însoţite de stabilirea unei politici agricole comune care trebuie să includă, în special, o organizare comună a pieţelor agricole care poate lua diferite forme în funcţie de produse.

(2) Regulamentul (CE) nr. 3072/95 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul orezului4 a făcut obiectul mai multor modificări substanţiale. Deoarece sunt preconizate şi alte modificări, este necesar, pentru mai multă claritate, ca acesta să fie înlocuit. Regulamentul (CE) nr. 3072/95 trebuie, prin urmare, abrogat.

(3) Piaţa europeană a orezului este grav dezechilibrată. Cantitatea de orez depozitată în cadrul regimului intervenţiei publice este foarte mare, aceasta este aproximativ egală cu un sfert din producţia comunitară şi ar trebui să crească pe termen lung. Dezechilibrul a fost cauzat de efectul combinat al unei creşteri a producţiei interne, care s-a stabilizat în cursul ultimilor ani de comercializare, al unei creşteri constante a importurilor şi restricţiilor al căror obiect sunt exporturile cu restituiri, în conformitate cu acordul privind agricultura. Dezechilibrul actual s-ar putea agrava şi va atinge probabil un nivel greu de susţinut în cursul anilor următori ca urmare a creşterii importurilor provenind din ţările terţe după punerea în aplicare a Acordului "Totul, cu excepţia armelor".

(4) Problema trebuie rezolvată printr-o revizuire a organizării comune a pieţei orezului care să permită controlul asupra producţiei, îmbunătăţirea echilibrului şi a fluidităţii pieţelor şi consolidarea competitivităţii agriculturii comunitare, urmărindu-se totodată celelalte obiective prevăzute de articolul 33 din tratat, inclusiv menţinerea unui ajutor adecvat la venit pentru producători.

(5) Cea mai bună soluţie constă în reducerea puternică a preţului de intervenţie şi în crearea, cu titlu de compensaţie, a unui ajutor la venit pentru fiecare exploataţie, precum şi a unui ajutor specific care să reflecte rolul cultivării orezului în zonele de producţie tradiţionale. Aceste ultime două instrumente ţin de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori5.

(6) Pentru ca regimul de intervenţie să nu devină un debuşeu în sine, este necesară limitarea cantităţilor cumpărate de către organismele de intervenţie la 75 000 de tone pe an şi a perioadei de intervenţie la patru luni.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...