Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor obligatorii (BCE/2003/9) Număr celex: 32003R1745

În vigoare de la 02.10.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene
din 12 septembrie 2003
privind aplicarea rezervelor obligatorii
(BCE/2003/9)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 19 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2531/98 din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană1, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 134/20022,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2532/98 din 23 noiembrie 1998 privind competenţa Băncii Centrale Europene de a impune sancţiuni3,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2818/98 al Băncii Centrale Europene din 1 decembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii (BCE/1998/15)4 a fost modificat semnificativ în două ocazii. Mai întâi, au fost introduse proceduri specifice pentru fuziunile şi divizările care implică instituţii de credit de către Regulamentul (CE) nr. 1921/2000 al Băncii Centrale Europene din 31 august 2000 (BCE/2000/8)5 pentru a clarifica obligaţiile instituţiilor în cauză în ceea ce priveşte rezervele minime obligatorii. În al doilea rând, din motive de eficienţă, alte dispoziţii au fost modificate de Regulamentul (CE) nr. 690/2002 al Băncii Centrale Europene din 18 aprilie 2002 (BCE/2002/3)6 pentru a clarifica faptul că instituţiile de monedă electronică vor fi supuse cerinţelor de constituire a rezervelor obligatorii; pentru a stabili o regulă generală conform căreia instituţiile de credit vor fi scutite automat de cerinţele de constituire a rezervelor obligatorii pe întreaga perioadă de menţinere în care acestea încetează să existe; şi pentru a clarifica obligaţia de a include în baza de calcul a rezervelor angajamentele unei instituţii faţă de o sucursală din cadrul aceleaşi entităţi sau faţă de sediul central sau sediul social al aceleiaşi entităţi care nu se află în statele membre participante. Întrucât se aduc noi modificări Regulamentului (CE) nr. 2818/98 (BCE/1998/15), este de dorit, din motive de claritate şi raţionalizare, ca prevederile în cauză să fie reformulate prin includerea lor într-un singur text.

(2) Articolul 19 alineatul (1) din statut prevede că, în cazul în care Banca Centrală Europeană (BCE) impune instituţiilor de credit stabilite în statele membre participante să constituie rezerve minime obligatorii, acestea din urmă trebuie păstrate în conturi deschise la BCE şi la băncile centrale naţionale participante (BCN participante). Se consideră că este oportun ca aceste rezerve să fie păstrate doar în conturi deschise la BCN participante.

(3) Pentru ca instrumentul rezervelor obligatorii să fie eficient, este nevoie, de asemenea, să se adopte dispoziţii privind calculul şi menţinerea rezervelor minime obligatorii şi norme de raportare şi verificare.

(4) Pentru a exclude angajamentele interbancare din baza de calcul a rezervelor obligatorii, orice deducere standard aplicată angajamentelor cu scadenţă de până la doi ani din categoria titlurilor de creanţă ar trebui să se bazeze pe raportul macro din zona euro dintre (i) stocul de instrumente relevante emise de instituţiile de credit şi deţinute de alte instituţii de credit şi de către BCE şi BCN participante şi (ii) cuantumul total exigibil al instrumentelor în cauză emise de instituţii de credit.

(5) De regulă, calendarul perioadelor de menţinere va fi aliniat cu calendarul reuniunilor Consiliului guvernatorilor BCE în cadrul cărora este prestabilită evaluarea lunară a orientării politicii monetare.

(6) Sunt necesare proceduri specifice pentru notificarea şi confirmarea rezervelor minime obligatorii pentru ca instituţiile să îşi cunoască din timp obligaţiile în ceea ce priveşte rezervele minime obligatorii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...