Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1784/2003 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul cerealelor Număr celex: 32003R1784

În vigoare de la 21.10.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1784/2003 AL CONSILIULUI
din 29 septembrie 2003
privind organizarea comună a pieţelor în sectorul cerealelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 36 şi art. 37 alin. (2) paragraful al treilea,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

întrucât:

(1) funcţionarea şi dezvoltarea pieţei comune pentru produsele agricole trebuie să fie însoţită de stabilirea unei politici agricole comune. Aceasta trebuie în special să cuprindă o organizare comună a pieţelor agricole care pot îmbrăca diverse forme în funcţie de produse.

(2) politica agricolă comună are ca scop atingerea obiectivelor definite în tratat. Pentru a stabiliza pieţele şi a asigura un nivel de viaţă echitabil populaţiei agricole care lucrează în sectorul cerealelor, este necesar să se prevadă măsuri referitoare la piaţa internă care să includă în special un regim de intervenţie, precum şi un regim comun de import şi export.

(3) Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a pieţei cerealelor4 a făcut obiectul mai multor modificări substanţiale. Ca urmare a altor modificări, este necesar, din motive de claritate, ca acest regulament să fie abrogat şi înlocuit.

(4) Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 prevede că o decizie referitoare la o ultimă reducere a preţului de intervenţie pentru cereale care trebuie aplicată începând cu anul de comercializare 2002/2003 va fi adoptată în funcţie de evoluţia pieţelor. Este important ca preţurile de pe piaţa internă să depindă mai puţin de preţurile garantate. Este, prin urmare, necesar să se reducă la jumătate majorările lunare, cu scopul de a îmbunătăţi fluiditatea pieţei.

(5) introducerea unui preţ de intervenţie unic pentru cereale a dus la o importantă acumulare de secară în stocurile de intervenţie, dată fiind absenţa de debuşeuri suficiente pe pieţele interne şi externe. Este, prin urmare, necesar ca secara să fie exclusă din regimul de intervenţie.

(6) organismele de intervenţie trebuie, în împrejurări deosebite, să poată lua măsuri de intervenţie adaptate acestor împrejurări. Pentru ca uniformitatea necesară a regimurilor de intervenţie să fie menţinută, este necesar ca aceste împrejurări deosebite să fie apreciate şi ca măsurile corespunzătoare să fie decise la nivel comunitar.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...