Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1709/2003 privind declaraţiile de recoltă şi de stocuri de orez Număr celex: 32003R1709

În vigoare de la 27.09.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1709/2003 AL COMISIEI
din 26 septembrie 2003
privind declaraţiile de recoltă şi de stocuri de orez

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3072/95 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul orezului1, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 411/2002 al Comisiei2, în special articolul 8 litera (d),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2124/83 al Comisiei3 privind declaraţiile de recoltă şi de stocuri de orez nu se mai adaptează la clasificarea tipurilor de orez care este în vigoare în prezent. Din nevoia de claritate, acest regulament trebuie să fie abrogat şi înlocuit cu prezentul regulament.

(2) Articolul 6 alineatul (5) paragraful al treilea din Regulamentul (CE) nr. 3072/95 prevede că declaraţiile de recoltă şi de stocuri sunt făcute de producători, iar declaraţiile de stocuri sunt făcute, de asemenea, de morile de orez. Statele membre comunică Comisiei date detaliate bazate pe aceste declaraţii.

(3) Informaţiile furnizate în cadrul acestor declaraţii trebuie să permită în special Comisiei să întocmească, la începutul fiecărui an comercial, un bilanţ al disponibilităţilor de orez care să-i permită asigurarea unei mai bune gestionări a pieţei. Este necesar, în consecinţă, să se precizeze, în funcţie de acest obiectiv, conţinutul acestor declaraţii şi termenele lor de transmitere şi să fie definite condiţiile comunicării lor către Comisie.

(4) În vederea unei modernizări a gestionării, trebuie să se prevadă transmiterea informaţiilor cerute de Comisie prin poşta electronică.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 329, 30,12.1995. p. 18.

2 JO L 62, 5.3.2002, p. 27.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...