Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1568/2003 privind ajutorul pentru combaterea bolilor sărăciei (HIV/SIDA, tuberculoză şi malarie) în ţările în curs de dezvoltare Număr celex: 32003R1568

În vigoare de la 06.09.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1568/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 15 iulie 2003
privind ajutorul pentru combaterea bolilor sărăciei (HIV/SIDA,
tuberculoză şi malarie) în ţările în curs de dezvoltare

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 179,

având în vedere propunerea Comisiei1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Dreptul de a beneficia de cel mai înalt standard posibil de sănătate fizică şi mintală este un drept fundamental al omului în conformitate cu dispoziţiile articolului 25 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Peste o cincime din populaţia globului nu se bucură de acest drept.

(2) Articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane prin definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor Uniunii.

(3) HIV/SIDA, tuberculoza şi malaria provoacă peste cinci milioane şi jumătate de decese în fiecare an, având cel mai mare impact asupra morbidităţii şi speranţei de viaţă în ţările în curs de dezvoltare. De asemenea, aceste boli anulează ani de eforturi în vederea dezvoltării şi de realizări şi constituie o preocupare gravă pe termen lung, având în vedere efectul lor de destabilizare asupra societăţii.

(4) În prezent, este recunoscut pe scară largă faptul că prevenirea, îngrijirea şi tratamentul sunt interdependente şi acţionează în sinergie.

(5) Eşecul eforturilor destinate reducerii ponderii acestor boli şi dovezile privind impactul lor în creştere le-au plasat în centrul dezbaterii privind dezvoltarea - astfel cum se subliniază în declaraţia de angajament adoptată în iunie 2001 în cadrul sesiunii extraordinare a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, care recunoaşte că HIV/SIDA a devenit o urgenţă pe planul dezvoltării, precum şi prin declararea tuberculozei şi a malariei urgenţe la nivel mondial de către adunarea mondială a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii OMS - şi au condus la apeluri privind întreprinderea unor acţiuni urgente şi la o serie de iniţiative naţionale, regionale şi internaţionale, toate destinate îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului care includ obiective ţintă clar definite pentru combaterea HIV/SIDA, a tuberculozei şi a malariei, la care au aderat şi Comunitatea Europeană şi statele membre.

(6) Declaraţia de angajament a Organizaţiei Naţiunilor Unite menţionată anterior prevede, numai pentru HIV/SIDA, îndeplinirea până în 2005, printr-o serie de măsuri progresive, a obiectivului general reprezentat de o valoare a cheltuielilor anuale cuprinsă între 7 şi 10 miliarde USD în ţările cu venituri mici şi medii şi în ţările în care există riscul unei extinderi rapide a bolii, cheltuieli destinate prevenirii, îngrijirii, tratării, asistenţei şi atenuării impactului HIV/SIDA, şi adoptarea de măsuri care să asigure resursele necesare, în special de către ţările donatoare, dar şi din bugetele naţionale, având în vedere că resursele celor mai afectate ţări sunt extrem de limitate.

(7) HIV/SIDA, tuberculoza şi malaria necesită o intervenţie structurală adecvată, cu caracter global, dar coerentă, al cărei cost nu poate fi acoperit de resursele financiare şi umane ale majorităţii ţărilor în curs de dezvoltare. Din cauza magnitudinii şi a naturii lor transfrontaliere, bolile sărăciei se numără printre problemele care necesită o intervenţie sistematică şi coordonată a comunităţii internaţionale. Intervenţiile în acest domeniu sunt în interesul tuturor şi, prin urmare, nu trebuie considerate ca fiind doar un ajutor pentru dezvoltare.

(8) Declaraţia de la Doha cu privire la Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs) şi sănătatea publică a afirmat că "Acordul TRIPs nu împiedică şi nu trebuie să împiedice membrii să adopte măsuri de protecţie a sănătăţii publice" şi că "poate şi trebuie interpretat şi pus în aplicare într-un mod care să sprijine dreptul membrilor OMC de a proteja sănătatea publică, în special de a promova accesul tuturor la medicamente" şi a reafirmat "dreptul membrilor OMC de a folosi integral dispoziţiile acordului TRIPs care prevăd flexibilitate în acest sens".

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...