Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1461/2003 de stabilire a condiţiilor pentru proiectele pilot referitoare la transmiterea electronică de informaţii privind activităţile de pescuit şi la teledetecţie Număr celex: 32003R1461

În vigoare de la 19.08.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1461/2003 AL COMISIEI
din 18 august 2003
de stabilire a condiţiilor pentru proiectele pilot referitoare la
transmiterea electronică de informaţii privind activităţile de
pescuit şi la teledetecţie

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului1, în special articolul 22 alineatul (3) şi articolul 23 alineatul (5),

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, Consiliului trebuie să adopte în 2004 o decizie privind obligaţia de a transmite electronic informaţiile referitoare la activităţile de pescuit pentru a îmbunătăţi eficienţa gestionării posibilităţilor de pescuit şi obligaţia de a institui mijloace de teledetecţie pentru a detecta navele de pescuit pe mare.

(2) Proiectele pilot în domeniul transmisiei electronice a informaţiilor despre activităţile de pescuit şi în domeniul teledetecţiei pot fi realizate înainte de 1 iunie 2004, în cooperare cu Comisia, pentru a evalua tehnologia ce urmează să fie folosită.

(3) Pentru a se asigura că statele membre realizează aceste proiecte pilot, este necesar să se stabilească condiţiile de aplicare. În ceea ce priveşte transmisia de informaţii, respectivele condiţii trebuie să reglementeze în special informaţiile ce se înregistrează şi se raportează prin mijloace electronice, precum şi funcţiile sistemelor de la bordul navelor de pescuit care înregistrează şi transmit electronic informaţiile în cauză. În ceea ce priveşte teledetecţia, condiţiile trebuie să reglementeze atât funcţiile acestui sistem, cât şi zonele care urmează să fie monitorizate în cadrul proiectelor pilot.

(4) Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la desfăşurarea şi rezultatele proiectelor pilot, mai ales pentru a evalua raportul cost-eficacitate al tehnologiilor care urmează să fie utilizate pentru îmbunătăţirea eficacităţii controlului în domeniul pescuitului.

(5) Comunitatea poate acorda o contribuţie financiară pentru proiectele pilot realizate de statele membre, în condiţiile stabilite de Decizia 2001/431/CE a Consiliului din 28 mai 2001 privind contribuţia financiară a Comunităţii la diferite anumite cheltuieli suportate de statele membre pentru punerea în aplicare a sistemelor de control, inspecţie şi supraveghere aplicabile politicii comune în domeniul pescuitului2.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a sectorului pescuitului şi acvaculturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...