Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1435/2003 privind statutul societăţii cooperative europene (SCE) Număr celex: 32003R1435

În vigoare de la 18.08.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1435/2003 AL CONSILIULUI
din 22 iulie 2003
privind statutul societăţii cooperative europene (SCE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Social şi Economic European3,

întrucât:

(1) Parlamentul European a adoptat la 13 aprilie 1983 o rezoluţie privind cooperativele în Comunitatea Europeană4, la 9 iulie 1987 o rezoluţie privind contribuţia cooperativelor la dezvoltarea regională5, la 26 mai 1989 o rezoluţie privind rolul femeilor în cooperative şi iniţiativele locale de ocupare a forţei de muncă6, la 11 februarie 1994 o rezoluţie privind contribuţia cooperativelor la dezvoltarea regională7 şi la 18 septembrie 1998 o rezoluţie privind rolul cooperativelor în creşterea numărului de locuri de muncă pentru femei8.

(2) Realizarea pieţei interne şi îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale în întreaga Comunitate care decurge din aceasta înseamnă nu numai că obstacolele în calea schimburilor comerciale ar trebui eliminate, ci şi că structurile de producţie ar trebui adaptate la dimensiunea comunitară a pieţei. În acest scop, este esenţial ca întreprinderile, indiferent de forma lor juridică, ale căror activităţi nu sunt destinate să răspundă exclusiv nevoilor existente la nivel local, să fie în măsură să-şi planifice şi să-şi reorganizeze activităţile la nivel comunitar.

(3) Cadrul juridic în care întreprinderile ar trebui să-şi exercite activităţile în Comunitate continuă să se bazeze în principal pe legislaţiile naţionale şi nu mai corespunde, prin urmare, cadrului economic în care acestea trebuie să se dezvolte pentru a permite realizarea obiectivelor enunţate la articolul 18 din tratat. Această situaţie împiedică considerabil regruparea societăţilor din state membre diferite.

(4) Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2157/20019 privind statutul societăţii europene, în conformitate cu principiile generale aplicabile societăţilor anonime. Acest regulament nu este un instrument adaptat la specificul întreprinderilor cooperative.

(5) Deşi Gruparea de Interese Economice Europene (GIEE), astfel cum este prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 2137/8510, permite întreprinderilor să promoveze în comun anumite activităţi fără a-şi pierde autonomia, aceasta nu îndeplineşte, cu toate acestea, cerinţele specifice ale întreprinderii cooperative.

(6) Comunitatea, dorind să garanteze egalitatea condiţiilor de concurenţă şi să contribuie la dezvoltarea sa economică, ar trebui să doteze cooperativele, entităţi recunoscute în mod normal în toate statele membre, cu instrumente juridice adecvate, capabile să faciliteze dezvoltarea activităţilor transnaţionale ale acestora. Organizaţia Naţiunilor Unite a încurajat toate guvernele să asigure un mediu propice dezvoltării cooperativelor în care acestea să poată participa la viaţa economică pe picior de egalitate cu celelalte forme de societăţi11.

(7) Cooperativele sunt, în primul rând, grupări de persoane fizice sau juridice care respectă principii de funcţionare speciale, diferite de cele ale altor operatori economici. Se pot menţiona, de exemplu, principiile structurii şi ale controlului democratice, precum şi distribuţia echitabilă a profitului net al exerciţiului financiar.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...