Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1304/2003 privind procedura aplicată de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară solicitărilor de avize ştiinţifice care îi sunt adresate (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003R1304

În vigoare de la 24.07.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1304/2003 AL COMISIEI
din 23 iulie 2003
privind procedura aplicată de Autoritatea Europeană pentru
Siguranţa Alimentară solicitărilor de avize ştiinţifice
care îi sunt adresate
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul alimentar, de înfiinţare a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei alimentelor1, în special articolul 29 alineatul (6) litera (a),

după consultarea Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară,

întrucât:

(1) Este necesar să se adopte condiţiile pentru punerea în aplicare a articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 în ceea priveşte solicitările de avize ştiinţifice adresate Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare Autoritatea) şi cu privire la avizele din proprie iniţiativă.

(2) Legislaţia comunitară care reglementează evaluarea ştiinţifică a substanţelor, produselor şi procedurilor supuse unui sistem de autorizare prealabilă sau de includere pe o listă pozitivă prevede proceduri speciale pentru prezentarea dosarelor de autorizare Autorităţii în vederea obţinerii unui aviz. Este important să se specifice clar faptul că prevederile prezentului regulament nu aduc atingere dispoziţiilor specifice în cauză.

(3) Pentru o bună gestionare, ar trebui instituit un registru de avize emise la cerere şi din proprie iniţiativă, care să fie disponibil publicului şi care să permită urmărirea evoluţiei solicitărilor de avize şi a avizelor din proprie iniţiativă.

(4) Este esenţial ca Autoritatea să ţină seama de faptul că, în cazul în care legislaţia comunitară prevede consultarea Autorităţii de către Comisie, eficienţa procesului legislativ comunitar depinde de primirea de către Comunitate a unui aviz din partea Autorităţii în toate cazurile, exceptând situaţiile în care Autoritatea a emis deja un aviz asupra chestiunii respective şi consideră că nu există elemente ştiinţifice noi.

(5) Procedurile privind solicitările de avize ştiinţifice trebuie să asigure, în general, un proces obiectiv, transparent şi funcţional. Autoritatea trebuie să aibă posibilitatea de a propune modificări la solicitări în cazurile menţionate la articolul 29 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, explicând motivele pentru care face acest lucru.

(6) În cazul tuturor solicitărilor de avize ştiinţifice, este esenţial ca solicitantul să rămână responsabil pentru fondul chestiunii ridicate şi să îşi dea acordul asupra oricărei solicitări modificate înainte ca aceasta să fie transmisă comitetului ştiinţific sau unui grup ştiinţific permanent al Autorităţii.

(7) În cazul mai multor solicitări având acelaşi subiect, pentru a evita ca procedura de modificare a solicitărilor să conducă la modificări repetate ale mandatului acordate comitetului ştiinţific sau grupului ştiinţific permanent, este important să se asigure că la elaborarea unei solicitări comune modificate sunt luate în considerare doar solicitările primite în aceeaşi perioadă.

(8) De asemenea, este important să se asigure că noile elemente ştiinţifice care ar putea fi introduse de solicitări ulterioare având acelaşi subiect ca o solicitare deja transmisă comitetului ştiinţific sau unui grup ştiinţific permanent pot fi luate în considerare de comitetul ştiinţific sau de grupul ştiinţific permanent.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...