Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor Număr celex: 32003R1185

În vigoare de la 04.07.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1185/2003 AL CONSILIULUI
din 26 iunie 2003
privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului3, politica comună în domeniul pescuitului asigură exploatarea resurselor acvatice vii oferind condiţii economice, de mediu şi sociale durabile, iar Consiliul trebuie să stabilească măsurile comunitare care reglementează accesul la ape şi resurse, precum şi desfăşurarea durabilă a activităţii de pescuit.

(2) Peştii care aparţin taxonului Elasmobranchii, ce include rechinii, calcanii, vulpile de mare şi alte specii similare, sunt în general foarte vulnerabile la exploatare datorită caracteristicilor ciclului lor de viaţă. Cele mai multe dintre aceste specii sunt adesea capturi secundare în timpul activităţilor de pescuit din Comunitate, care urmăresc alte specii mai valoroase.

(3) Datele ştiinţifice actuale, care au la bază, în general, studierea ratelor capturilor, indică faptul că multe efective de rechini sunt în real pericol.

(4) Până când se vor cunoaşte mai multe despre dinamica populaţiei de rechini şi reacţia lor la exploatare, ceea ce ar permite întocmirea unor planuri de gestiune cuprinzătoare şi exhaustive, orice măsuri de prevenire a extinderii practicilor nedurabile sau care conduc la limitarea exploatării efectivelor de rechini vor avea efecte pozitive asupra conservării acestora.

(5) Practica "îndepărtării înotătoarelor rechinilor", care presupune îndepărtarea înotătoarelor rechinilor şi aruncarea în mare a restului corpului, poate contribui la mortalitatea excesivă a rechinilor într-o asemenea măsură încât multe efective s-au epuizat, iar viitorul lor este în pericol.

(6) Este necesară adoptarea urgentă de măsuri de restricţionare sau prevenire a extinderii practicii de îndepărtare a înotătoarelor rechinilor, iar practica îndepărtării înotătoarelor rechinilor la bordul navelor trebuie interzisă. Luând în considerare dificultăţile practice de identificare a speciilor după înotătoarele îndepărtate, această măsură prohibitivă trebuie să se aplice tuturor speciilor de Elasmobranchii, cu excepţia îndepărtării înotătoarelor la vulpea de mare.

(7) Cu toate acestea, îndepărtarea înotătoarelor rechinilor morţi la bordul navelor poate fi permisă, în cazul în care această practică are ca scop utilizarea mai eficientă a tuturor părţilor rechinului prin transformarea separată la bord a înotătoarelor şi a celorlalte părţi ale rechinului. În aceste cazuri, statul membru de pavilion trebuie să emită şi să gestioneze, ţinând seama de condiţiile asociate, un permis special de pescuit, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1627/94 al Consiliului din 27 iunie 1994 de stabilire a dispoziţiilor generale privind permisele de pescuit speciale4.

(8) Pentru a se asigura că toate părţile rechinilor sunt păstrate la bord după îndepărtarea înotătoarelor, comandanţii navelor care deţin un permis special de pescuit, valabil, trebuie să păstreze o evidenţă a cantităţilor de înotătoare de rechin şi de părţi ale carcaselor de rechin rămase după eviscerare şi decapitare. Evidenţele trebuie păstrate în jurnalul de bord, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului5 sau, după caz, într-un registru special.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...