Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1177/2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit şi condiţiile de viaţă (EU-SILC) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003R1177

În vigoare de la 03.07.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1177/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 16 iunie 2003
privind statisticile comunitare referitoare la venit şi
condiţiile de viaţă (EU-SILC)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 285 alin. (1),

având în vedere propunerile Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate, în special după reuniunile Consiliului European de la Lisabona, Nisa, Stockholm şi Laeken, desfăşurate în martie 2000, decembrie 2000, martie 2001 şi decembrie 2001, Comisia trebuie să fie informată cu privire la distribuţia veniturilor, precum şi la nivelul şi componentele sărăciei şi excluderii sociale în statele membre.

(2) noua metodă deschisă de coordonare utilizată în domeniul integrării sociale, precum şi indicatorii structurali care urmează a fi produşi pentru raportul de sinteză anual, contribuie la creşterea nevoii de date transversale şi longitudinale, comparabile şi actualizate, cu privire la distribuţia veniturilor, precum şi la nivelul şi componentele sărăciei şi excluderii sociale, în scopul efectuării unor comparaţii fiabile şi relevante între statele membre.

(3) Decizia nr. 50/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 decembrie 2001 de stabilire a unui program de acţiune comunitară pentru încurajarea cooperării între statele membre şi combaterea excluderii sociale4 prevede, în acţiunea 1.2 din setul 1 privind analiza excluderii sociale, condiţiile necesare pentru finanţarea măsurilor de colectare şi difuzare a unor statistici comparabile, în special în sprijinul îmbunătăţirii anchetelor şi al studierii sărăciei şi excluderii sociale.

(4) Cea mai bună metodă de studiere a situaţiei referitoare la venituri, sărăcie şi excluderea socială o constituie elaborarea de statistici comunitare bazate pe utilizarea unor metode şi definiţii armonizate. Este posibil ca unele state membre să aibă nevoie de o perioadă suplimentară pentru a-şi adapta sistemele la metodele şi definiţiile armonizate respective.

(5) în scopul reflectării schimbărilor care au loc în distribuţia veniturilor şi în nivelul şi componentele sărăciei şi excluderii sociale, statisticile trebuie actualizate anual.

(6) în scopul analizării problemelor sociale majore, în special aspectele noi care necesită o cercetare specifică, Comisia trebuie să se poată baza de microdate transversale şi longitudinale la nivelul gospodăriei şi la nivel individual.

(7) trebuie să se acorde prioritate elaborării anuale de date transversale actualizate şi comparabile privind veniturile, sărăcia şi excluderea socială.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...