Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1059/2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) Număr celex: 32003R1059

În vigoare de la 21.06.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1059/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 26 mai 2003
privind instituirea unui nomenclator comun al unităţilor
teritoriale de statistică (NUTS)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura menţionată în articolul 251 din Tratat4,

întrucât:

(1) Utilizatorii statisticilor exprimă o nevoie tot mai mare de armonizare pentru a putea dispune de date comparabile pentru ansamblul Uniunii Europene. Pentru ca piaţa internă să poată funcţiona sunt necesare norme statistice aplicabile colectării, transmiterii şi publicării statisticilor naţionale şi comunitare astfel încât toţi comercianţii de pe piaţa unică să poată dispune de statistici comparabile. În acest sens, nomenclaturile constituie instrumente importante pentru colectarea, întocmirea şi difuzarea unor statistici comparabile.

(2) Statisticile regionale constituie un pilon al sistemului statistic european. Ele sunt utilizate în scopuri foarte diverse. De mulţi ani, statisticile regionale europene sunt colectate, întocmite şi difuzate pe baza unui nomenclator regional comun "nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică" (denumit în continuare "NUTS"). Acest nomenclator regional ar trebui să fie înscris în prezent într-un cadru juridic şi ar trebui stabilite nişte norme clare privind modificările viitoare. Nomenclatorul NUTS nu ar trebui să reprezinte un obstacol în existenţa altor subdiviziuni şi clasificări.

(3) În consecinţă, toate statisticile statelor membre transmise Comisiei, care sunt împărţite pe unităţi teritoriale, ar trebui, dacă este necesar, să utilizeze nomenclatorul NUTS.

(4) În cadrul lucrărilor de analiză şi difuzare, Comisia ar trebui, dacă este necesar, să utilizeze nomenclatorul NUTS pentru toate statisticile împărţite pe unităţi teritoriale.

(5) Sunt necesare diferite niveluri pentru statisticile regionale, în funcţie de destinaţia acestor statistici la nivel naţional şi european. Ar trebui să se prevadă cel puţin trei niveluri ierarhice de detaliere în nomenclatorul regional european NUTS. Dacă statele membre consideră că este necesar, acestea ar putea avea alte niveluri de detaliere ale NUTS.

(6) Pentru buna gestionare a nomenclatorului NUTS este necesar să se dispună de informaţii privind componenţa teritorială actuală a regiunilor de nivel NUTS 3. În consecinţă, aceste informaţii ar trebui transmise periodic Comisiei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...