Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 622/2003 de stabilire a măsurilor de aplicare a standardelor comune de bază privind siguranţa aeriană (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003R0622

În vigoare de la 05.04.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 622/2003 AL COMISIEI
din 4 aprilie 2003
de stabilire a măsurilor de aplicare a standardelor comune de
bază privind siguranţa aeriană
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor comune în domeniul siguranţei aviaţiei civile1, în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1) Comisiei i se cere să adopte măsuri de aplicare a unor standarde comune de bază privind siguranţa aeriană pe teritoriul Uniunii Europeane. Un regulament este instrumentul cel mai adecvat în acest scop.

(2) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 şi în vederea prevenirii actelor ilegale, măsurile din anexa la prezentul regulament trebuie să fie secrete şi nepublicabile.

(3) În acest sens este necesar să se permită diferenţierea aeroporturilor în funcţie de evaluarea riscurilor locale. Este necesar, în consecinţă, să se informeze Comisia cu privire la aeroporturile care sunt considerate a avea cel mai mic risc.

(4) Este necesar, de asemenea, să se autorizeze măsuri de aplicare variabile în funcţie de tipul de activitate aeriană. Comisia trebuie informată cu privire la măsurile compensatorii aplicate în vederea garantării unor niveluri echivalente de siguranţă.

(5) Măsurile stabilite prin prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranţa aviaţiei civile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 355, 30.12.2002, p. 1.

Articolul 1 Obiectiv

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...