Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 415/2003 privind eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit Număr celex: 32003R0415

În vigoare de la 07.03.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 415/2003 AL CONSILIULUI
din 27 februarie 2003
privind eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 62 punctul 2 litera (b) punctul (ii),

având în vedere iniţiativa Regatului Spaniei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Normele privind eliberarea vizelor la frontieră marinarilor în tranzit trebuie clarificate şi adaptate, în special pentru ca vizele colective de tranzit să poată fi eliberate la frontieră marinarilor care au aceeaşi cetăţenie şi care călătoresc în grup, atâta timp cât perioada de tranzit este limitată.

(2) Prin urmare, este necesar să se înlocuiască normele prevăzute în Decizia Comitetului Executiv Schengen din 19 decembrie 1996 privind eliberarea vizelor pentru marinarii în tranzit [SCH/Com-ex (96) 27]3 cu dispoziţiile prezentului regulament. În scopul clarităţii, respectivele norme ar trebui amalgamate cu normele generale, prevăzute în Decizia Comitetului Executiv Schengen din 26 aprilie 1994 privind eliberarea vizelor uniforme la frontieră [SCH/Com-ex (94) 2]4, care corespund totodată anexei XIV la Manualul comun5. Prin urmare, respectivele decizii ar trebui abrogate. Manualul comun şi instrucţiunile consulare comune adresate misiunilor diplomatice şi posturilor consulare6 ar trebui, de asemenea, modificate, pentru a se ţine seama de legislaţia menţionată.

(3) La adoptarea deciziei privind formatul formularului separat, prevăzut în anexa I, pe care trebuie aplicată viza colectivă de tranzit, statele membre ar trebui să ţină seama de modelul uniform de formular prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv7.

(4) Este necesar să se adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului instrument, în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competenţelor de execuţie delegate Comisiei8.

___________

1 JO C 139, 12.6.2002, p. 6.

2 Aviz emis la 11 februarie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 JO L 239, 22.9.2000, p. 182.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...