Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 81/1997 privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES Număr celex: 31997L0081

În vigoare de la 20.01.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 97/81/CE
din 15 decembrie 1997
privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracţiune de normă,
încheiat de UCIPE, CEIP şi CES
(97/81/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul cu privire la politica socială, anexat Protocolului (nr. 14) privind politica socială, anexat Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 4 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

(1) întrucât, pe baza Protocolului privind politica socială anexat la Tratat, statele membre, cu excepţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (denumite în continuare "statele membre"), care doresc să înainteze pe drumul trasat prin Carta Socială din 1989, au încheiat un acord cu privire la politica socială;

(2) întrucât patronatul şi lucrătorii (partenerii sociali) pot, în conformitate cu art. 4 alin. (2) din acordul privind politica socială, să solicite împreună ca acordurile la nivel comunitar să fie puse în aplicare printr-o decizie a Consiliului, la propunerea Comisiei;

(3) întrucât punctul 7 din Carta comunitară privind drepturile sociale fundamentale ale lucrătorilor prevede, între altele, că "realizarea pieţei interne trebuie să ducă la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale lucrătorilor din Comunitatea Europeană. Acest proces trebuie să rezulte dintr-o apropiere a acestor condiţii în paralel cu menţinerea îmbunătăţirii menţionate, în special în ceea ce priveşte (...) forme de ocupare a forţei de muncă diferite de contractele cu durată nedeterminată, cum ar fi contractele cu durată determinată, munca cu fracţiune de normă, munca temporară şi munca sezonieră";

(4) întrucât Consiliul nu a luat o decizie privind o propunere de directivă cu privire la anumite relaţii de muncă în ceea ce priveşte denaturarea regulilor concurenţei1, modificată2, sau o propunere de directivă cu privire la anumite relaţii de muncă în ceea ce priveşte condiţiile de muncă3;

(5) întrucât Concluziile Consiliului European de la Essen au subliniat necesitatea luării de măsuri de promovare a ocupării forţei de muncă şi şanselor egale pentru bărbaţi şi femei şi au solicitat măsuri pentru o creştere bazată pe ocuparea mai intensivă a forţei de muncă, în special printr-o organizare mai flexibilă a muncii într-un mod în care să satisfacă atât dorinţele salariaţilor, cât şi exigenţele concurenţei;

(6) întrucât Comisia, în conformitate cu art. 3, alin. (2) din Acordul privind politica socială, s-a consultat cu partenerii sociali asupra orientării posibile a unei acţiuni comunitare în ceea ce priveşte programul de lucru flexibil şi siguranţa locului de muncă;

(7) întrucât Comisia, considerând în urma acestor consultări că o acţiune comunitară este de dorit, s-a consultat din nou cu partenerii sociali la nivel comunitar cu privire la conţinutul propunerii avute în vedere, în conformitate cu art. 3, alin. (3) din acordul menţionat;

(8) întrucât organizaţiile de tip confederativ, Uniunea Confederaţiilor Industriale şi Patronale din Europa (UCIPE), Centrul European al Întreprinderilor Publice (CEIP) şi Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES) au informat Comisia prin scrisoarea lor comună din 19 iunie 1996 asupra dorinţei acestora de a iniţia procedura prevăzută la art. 4 din Acordul privind politica socială; întrucât au solicitat Comisiei printr-o scrisoare comună datată 12 martie 1997 o perioadă suplimentară de trei luni; întrucât Comisia a răspuns favorabil acestei solicitări;

(9) întrucât organizaţiile de tip confederativ menţionate anterior au încheiat pe 6 iunie 1997 un Acord-cadru privind munca cu timp parţial; întrucât acestea au înaintat Comisiei cererea lor comună de a pune în aplicare acest Acord-cadru printr-o decizie a Consiliului în urma unei propuneri a Comisiei, în conformitate cu art. 4 alin. (2) din acordul respectiv;

(10) întrucât Consiliul, în Rezoluţia sa din 6 decembrie 1994 privind perspectivele unei politici sociale a Uniunii Europene: contribuţia la convergenţa socială şi economică a Uniunii4, a invitat partenerii sociali să facă uz de posibilităţile acestora de a încheia acorduri, deoarece aceştia sunt de regulă mai apropiaţi de realitatea socială şi de problemele sociale;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...