Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 80/1997 privind sarcina probei în cazurile de discriminare bazată pe sex Număr celex: 31997L0080

În vigoare de la 20.01.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 97/80/CE
din 15 decembrie 1997
privind sarcina probei în cazurile de discriminare bazată pe sex
(97/80/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul cu privire la politica socială, anexat Protocolului (nr. 14) privind politica socială, anexat Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 2 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

în conformitate cu procedura stabilită în art. 189c din Tratat, în cooperare cu Parlamentul European3

(1) întrucât, pe baza Protocolului privind politica socială anexat la Tratat, statele membre, cu excepţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (denumite în continuare "statele membre"), care doresc să aplice Carta Socială din 1989, au încheiat un acord cu privire la politica socială;

(2) întrucât Carta comunitară privind drepturile sociale fundamentale ale lucrătorilor recunoaşte importanţa combaterii tuturor formelor de discriminare, inclusiv discriminarea bazată pe sex, culoarea pielii, rasă, opinii şi credinţă;

(3) întrucât alin. (16) din Carta comunitară privind drepturile sociale fundamentale ale lucrătorilor privind tratamentul egal al bărbaţilor şi femeilor prevede, între altele, că "trebuie intensificate acţiunile pentru garantarea punerii în practică a principiului egalităţii bărbaţilor şi femeilor în ceea ce priveşte în special accesul la un loc de muncă, remunerarea, condiţiile de muncă, protecţia socială, învăţământul, formarea profesională şi dezvoltarea carierei";

(4) întrucât, în conformitate cu art. 3 alin. (2) din Acordul privind politica socială, Comisia s-a consultat cu partenerii sociali la nivel comunitar asupra orientării posibile a unei acţiuni comunitare cu privire la sarcina probei în cazurile de discriminare bazată pe sex;

(5) întrucât Comisia, considerând după aceste consultări că o acţiune comunitară este de dorit, s-a consultat din nou cu partenerii sociali asupra conţinutului propunerii luate în considerare conform art. 3 alin. (3) din acordul menţionat; întrucât aceştia şi-au transmis opiniile Comisiei;

(6) întrucât, după cea de-a doua rundă de consultări, partenerii sociali nu au informat Comisia asupra dorinţei acestora de a iniţia procesul, care putea duce la încheierea unui acord, prevăzut la art. 4 din acordul menţionat;

(7) întrucât, în conformitate cu art. 1 din acord, Comunitatea şi statele membre şi-au stabilit obiectivul, între altele, de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi de muncă; întrucât aplicarea efectivă a principiului tratamentului egal al bărbaţilor şi femeilor poate contribui la atingerea acestui obiectiv;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...