Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 230/2007 privind formularul referitor la legislaţia socială în domeniul transporturilor rutiere [notificată cu numărul C(2007) 1470] Număr celex: 32007D0230

În vigoare de la 14.04.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 12 aprilie 2007
privind formularul referitor la legislaţia socială în domeniul
transporturilor rutiere
[notificată cu numărul C(2007) 1470]
(2007/230/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 şi (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (1), în special articolul 11 alineatul (3),

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 2006/22/CE, Comisia urmează să redacteze un formular electronic imprimabil care trebuie utilizat în cazul în care un conducător auto s-a aflat în concediu medical sau anual sau în cazul în care conducătorul auto a condus un alt vehicul exclus din domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (2).

(2) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înfiinţat prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 102, 11.4.2006, p. 35.

(2) JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

(3) JO L 370, 31.12.1985, p. 8. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

Articolul 1

Formularul prevăzut la articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2006/22/CE trebuie să fie conform cu indicaţiile din anexa la prezenta decizie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...