Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 228/2007 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind sistemul de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină în România, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului [notificată cu numărul C(2007) 1527] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007D0228

În vigoare de la 13.04.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 11 aprilie 2007
de stabilire a măsurilor tranzitorii privind sistemul de identificare
şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină în
România, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului
[notificată cu numărul C(2007) 1527] (Text cu relevanţă pentru SEE)
(2007/228/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României, în special articolul 42,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE (1) prevede faptul că toate animalele dintr-o exploataţie născute după 9 iulie 2005 sau, în ceea ce priveşte Bulgaria şi România, animalele născute ulterior datei aderării lor se vor identifica în decursul unei perioade maxime de şase luni de la data naşterii animalului şi, în orice caz, înainte ca animalul să părăsească exploataţia în care s-a născut.

(2) În conformitate cu regulamentul respectiv, animalele se vor identifica printr-o marcă auriculară şi printr-un al doilea mijloc de identificare aprobat de către autoritatea competentă şi în conformitate cu anumite caracteristici tehnice.

(3) Prin scrisoarea din 22 ianuarie 2007, România a solicitat măsuri tranzitorii pentru o perioadă de un an pentru identificarea animalelor din speciile ovină şi caprină în statul membru respectiv, pe parcursul căreia animalele vor fi identificate doar prin intermediul unei singure mărci auriculare.

(4) România oferă garanţii corespunzătoare în ceea ce priveşte faptul că animalele care vor fi comercializate pe piaţa intracomunitară sau care sunt destinate exportului către ţări terţe vor fi identificate conform Regulamentului (CE) nr. 21/2004.

(5) Pentru a permite României continuarea folosirii sistemului său de identificare timp de un an, cât şi asigurarea faptului că animalele destinate comerţului intracomunitar şi exportului trebuie identificate prin intermediul a două moduri de identificare, aceste animale trebuie identificate în conformitate cu normele comunitare, exceptând faptul că modalităţile de identificare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 21/2004 pot fi aplicate la exploataţia de la care animalele au fost expediate.

(6) Pentru a facilita tranziţia de la actualul sistem existent în România la cel conform Regulamentului (CE) nr. 21/2004, este adecvat să se stabilească măsuri tranzitorii pentru identificarea animalelor din speciile ovină şi caprină în statul membru respectiv.

(7) Este necesar ca prezenta decizie să se pună în aplicare începând cu 1 ianuarie 2007, în vederea asigurării continuităţii în punerea în aplicare a sistemului existent de identificare pentru circulaţia la nivel naţional.

(8) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...