Back

Comunitatea Europeană

Regulamentul nr. 769/2002 de procedură al Comitetului Economic şi Social European Număr celex: 32002Q0769

În vigoare de la 03.04.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

VERSIUNEA CODIFICATĂ A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL CESE
(în vigoare la 24 octombrie 2006)

OBSERVAŢII

A. Prezenta ediţie coroborează:

Regulamentul de procedură al Comitetului Economic şi Social European, adoptat în sesiunea plenară din 17 iulie 2002 (JO L 268, 4 octombrie 2002) intrat în vigoare la 1 august 2002 în conformitate cu dispoziţiile articolului 78;

modificările care rezultă din următoarele acte:

1. amendamentele Regulamentului de procedură al Comitetului Economic şi Social European din 27 februarie 2003 (JO L 258, 10 octombrie 2003);

2. amendamentele Regulamentului de procedură al Comitetului Economic şi Social European din 31 martie 2004 (JO L 310, 7 octombrie 2004);

3. amendamentele Regulamentului de procedură al Comitetului Economic şi Social European din 5 iulie 2006.

B. Prezenta ediţie provine de la Secretariatul general al Comitetului Economic şi Social European şi regrupează diferitele amendamente aprobate de Adunarea CESE.

C. Normele de aplicare a prezentului Regulament de procedură, adoptate de Biroul Comitetului, în conformitate cu dispoziţiile articolului 77 alineatul (2a), sunt prezentate separat.

PREAMBUL

1. Comitetul Economic şi Social European asigură reprezentarea diferitelor componente cu caracter economic şi social ale societăţii civile organizate. Instituit prin Tratatul de la Roma din 1957, Comitetul este un organ instituţional consultativ.

2. Funcţia consultativă a Comitetului Economic şi Social European permite membrilor săi, deci şi organizaţiilor pe care aceştia le reprezintă, să participe la procesul de decizie comunitară. Juxtapunerea de opinii uneori diametral opuse şi dialogul la care participă consilierii implică nu numai partenerii sociali obişnuiţi, adică angajatorii (grupul I) şi salariaţii (grupul II), ci şi toate celelalte grupuri socioprofesionale care sunt reprezentate (grupul III) în CESE. Expertiza, dialogul şi căutarea convergenţelor care rezultă din acestea pot creşte calitatea şi credibilitatea deciziei politice la nivel comunitar, îmbunătăţind înţelegerea şi acceptarea acestuia de către cetăţenii europeni, precum şi transparenţa indispensabilă democraţiei.

3. Comitetul îndeplineşte o funcţie specifică în cadrul ansamblului de instituţii europene: el este prin excelenţă locul de reprezentare şi dezbatere al societăţii civile organizate şi un intermediar privilegiat între aceasta şi instituţiile Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...