Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 333/2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor şi de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi benzo(a)piren din produsele alimentare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007R0333

În vigoare de la 29.03.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 333/2007 AL COMISIEI
din 28 martie 2007
de stabilire a metodelor de prelevare a probelor şi de analiză pentru
controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu
anorganic, 3-MCPD şi benzo(a)piren din produsele alimentare
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 11 alineatul (4),

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanţii din alimente (2) prevede că trebuie să se stabilească niveluri maxime pentru anumiţi contaminanţi în produsele alimentare, în vederea protejării sănătăţii publice.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi în produse alimentare (3) stabileşte nivelurile maxime pentru plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi benzo(a)piren în anumite produse alimentare.

(3) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stabileşte principiile generale pentru controlul oficial al produselor alimentare. În anumite cazuri, sunt necesare totuşi prevederi mai specifice pentru a asigura efectuarea controalelor oficiale în mod armonizat în cadrul Comunităţii.

(4) Metodele de prelevare de probe şi metodele de analiză care urmează a fi folosite pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, 3-MCPD, staniu anorganic şi benzo(a)piren în anumite produse alimentare sunt stabilite în Directiva 2001/22/CE a Comisiei din 8 martie 2001 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur şi 3-MCPD din produsele alimentare (4), Directiva 2004/16/CE a Comisiei din 12 februarie 2004 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de staniu din produsele alimentare conservate (5) şi Directiva 2005/10/CE a Comisiei din 4 februarie 2005 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de benzo(a)piren din produsele alimentare (6).

(5) Numeroase prevederi privind prelevarea probelor şi analiza pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi benzo(a)piren în produsele alimentare sunt similare. În consecinţă, pentru claritatea legislaţiei, este adecvat să se unifice aceste prevederi într-un singur act legislativ.

(6) Prin urmare, Directivele 2001/22/CE, 2004/16/CE şi 2005/10/CE ar trebui să fie abrogate şi înlocuite de un nou regulament.

(7) Măsurile prevăzute în acest regulament sunt conforme cu opinia Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...