Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 171/2007 de stabilire a cerinţelor reţelei Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie - SIS II (al treilea pilon) Număr celex: 32007D0171

În vigoare de la 20.03.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 16 martie 2007
de stabilire a cerinţelor reţelei Sistemului de Informaţii Schengen
din a doua generaţie SIS II (al treilea pilon) (2007/171/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Decizia 2001/886/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (1), în special articolul 4 litera (a),

întrucât:

(1) Pentru a dezvolta SIS II este necesar să se determine caracteristicile tehnice ale reţelei de comunicaţii, componentele sale şi normele specifice ale reţelei.

(2) Trebuie stabilite modalităţi adecvate, în special cu privire la elementele interfeţei naţionale uniforme situate în statele membre, de către Comisie şi statele membre.

(3) Prezenta decizie nu aduce atingere adoptării deciziilor viitoare ale Comisiei privind dezvoltarea SIS II, în special privind stabilirea normelor de securitate.

(4) Dezvoltarea SIS II este reglementată atât prin Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 al Consiliului (2), cât şi prin Decizia 2001/886/JAI. Pentru a garanta o punere în aplicare unică a procesului de dezvoltare a SIS II în ansamblul său, dispoziţiile prezentei decizii trebuie să reflecteze dispoziţiile Deciziei Comisiei de stabilire a cerinţelor reţelei SIS II, care trebuie aplicată conform Regulamentului (CE) nr. 2424/2001.

(5) Regatul Unit ia parte la prezenta decizie în conformitate cu articolul 5 din protocolul care integrează acquis-ul Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul UE şi la Tratatul CE, şi cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen (3).

(6) Irlanda ia parte la această decizie în conformitate cu articolul 5 din protocolul care integrează acquis-ul Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul UE şi la Tratatul CE, şi cu articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen (4).

(7) În ceea ce priveşte Islanda şi Norvegia, prezenta decizie constituie o evoluţie a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei cu privire la asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării şi dezvoltării acquisului Schengen, care intră în sfera de aplicare a articolului 1 litera G din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (5) privind anumite norme de aplicare a acestui acord.

(8) În ceea ce priveşte Elveţia, prezenta decizie constituie o evoluţie a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat de Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană cu privire la asocierea Confederaţiei Elveţiene în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen, care intră în sfera de aplicare a articolului 1 litera G din Decizia 1999/437/CE a Consiliului coroborat cu articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2004/849/CE a Consiliului (6) privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea provizorie a anumitor dispoziţii ale acestui acord.

(9) Prezenta decizie constituie un act întemeiat pe acquis-ul Schengen sau care se referă la acesta în sensul articolului 3 alineatul (1) din Actul de aderare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...