Back

Consiliul Comunităţilor Europene

Directiva nr. 391/1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă Număr celex: 31989L0391

În vigoare de la 29.06.1989

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă,

1 JO C 141, 30.05.1988, p. 1.

în cooperare cu Parlamentul European2,

2 JO C 326, 19.12.1988, p. 102 şi JO C 158, 26.06.1989.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

3 JO C 175, 04.07.1988, p. 22.

întrucât art. 118a din Tratat prevede obligativitatea Consiliului de a adopta, prin intermediul directivelor, cerinţe minime pentru a încuraja îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, în vederea garantării unei mai bune protecţii a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

întrucât prezenta directivă nu justifică o eventuală scădere a nivelurilor de protecţie deja atinse în fiecare dintre statele membre, acestea anagajându-se, în temeiul Tratatului, să promoveze îmbunătăţirea condiţiilor existente în acest domeniu şi să armonizeze aceste condiţii, menţinând totodată îmbunătăţirile deja efectuate;

întrucât este cunoscut că lucrătorii, pe toată durata vieţii lor active profesional, pot fi expuşi efectelor factorilor de mediu periculoşi existenţi la locul de muncă;

întrucât, conform art. 118a din Tratat, directivele evită impunerea de constrângeri administrative, financiare şi juridice care ar putea împiedica crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;

întrucât informarea din partea Comisiei privind programul în domeniul securităţii, igienei şi sănătăţii la locul de muncă4 prevede adoptarea de directive vizând asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;

4 JO C 28, 03.12.1988, p. 3.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...