Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 244/2007 privind autorizarea monoclorhidratului monohidrat de L-histidină ca aditiv pentru hrana animalelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007R0244

În vigoare de la 13.03.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 244/2007 AL COMISIEI
din 7 martie 2007
privind autorizarea monoclorhidratului monohidrat de L-histidină
ca aditiv pentru hrana animalelor
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor pentru hrana animalelor, precum şi criteriile şi procedurile de acordare a unei astfel de autorizaţii.

(2) O cerere de autorizare a fost depusă pentru monoclorhidratul monohidrat de L-histidină ca aminoacid.

(3) Pentru că cererea de autorizare a fost depusă înainte de data de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003, aceasta a fost depusă în conformitate cu prevederile Directivei 82/471/CEE a Consiliului din 30 iunie 1982 privind anumite produse folosite în hrana animalelor (2). Începând cu 18 octombrie 2004, aminoacizii, sărurile acestora şi alte produse analoage cad sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. Cererea trebuie considerată, de aici înainte, ca o cerere depusă în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4) Pentru a se conforma cu cerinţele prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, au fost furnizate informaţii suplimentare în sprijinul depunerii cererii.

(5) Cererea priveşte autorizarea monoclorhidratului monohidrat de L-histidină ca aditiv pentru hrana salmonidelor, clasificat în categoria "aditivi nutriţionali" şi în grupul funcţional "aminoacizi, sărurile acestora şi produse analoage".

(6) Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare "autoritatea") a ajuns la concluzia în avizele sale din 2 martie 2005 (3) şi din 18 octombrie 2006 (4) că monoclorhidratul monohidrat de L-histidină nu are un efect nociv asupra sănătăţii animale, a sănătăţii oamenilor sau asupra mediului. Autoritatea a estimat, de asemenea, că monoclorhidratul monohidrat de L-histidină nu prezintă nici un alt risc care ar putea să excludă autorizarea, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În conformitate cu acest aviz, produsul este un aminoacid esenţial şi pentru peşti, iar utilizarea acestuia a demonstrat că previne apariţia cataractelor în condiţii de creştere extensivă a salmonidelor. Avizul autorităţii recomandă luarea de măsuri corespunzătoare privind siguranţa utilizatorilor. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze cerinţe speciale pentru supravegherea ulterioară introducerii pe piaţă. Raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer utilizat în alimentaţia animală a fost prezentat autorităţii de laboratorul comunitar de referinţă, înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condiţiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, trebuie autorizată utilizarea preparatului în cauză, în conformitate cu modalităţile prevăzute în anexa la prezentul regulament.

(7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

____________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...