Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 242/2007 privind autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP şi Belfeed B1100ML) ca aditiv pentru hrana animalelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007R0242

În vigoare de la 13.03.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 242/2007 AL COMISIEI
din 6 martie 2007
privind autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP
şi Belfeed B1100ML) ca aditiv pentru hrana animalelor
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor destinaţi hranei animalelor, precum şi condiţiile şi procedurile de acordare a unei astfel de autorizaţii.

(2) În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de autorizare a preparatului menţionat în anexă. Această cerere a fost însoţită de informaţiile şi documentele necesare în sensul articolului 7 alineatul (3) din regulamentul în cauză.

(3) Cererea priveşte autorizarea unei noi utilizări a preparatului de endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8 produsă de Bacillus subtilis (LMG S-15136) ca aditiv pentru hrana raţelor, urmând să fie clasat în categoria "aditivi zootehnici".

(4) Metoda de analiză menţionată în cererea de autorizare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, priveşte determinarea substanţei active a aditivului pentru hrana animalelor din furaje. În consecinţă, metoda de analiză menţionată în anexa la prezentul regulament nu trebuie înţeleasă ca fiind o metodă comunitară de analiză în sensul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor (2).

(5) Utilizarea endo-1,4-beta-xilanazei EC 3.2.1.8 produsă de Bacillus subtilis (LMG S-15136) a fost autorizată pe termen nelimitat la purcei (înţărcaţi) prin Regulamentul (CE) nr. 1206/2005 al Comisiei (3) şi la puii pentru îngrăşat prin Regulamentul (CE) nr. 1259/2004 al Comisiei (4). Au fost prezentate noi date în susţinerea cererii de autorizare pentru hrana raţelor. Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare "autoritatea") a concluzionat în avizul său din 15 iunie 2006 (5) că siguranţa acestui aditiv pentru consumator, utilizator şi mediu a fost deja stabilită şi că nu va fi modificată de către noua utilizare propusă. În continuare, a concluzionat că folosirea preparatului nu are efecte negative asupra acestei categorii suplimentare de animale şi că folosirea preparatului permite îmbunătăţirea parametrilor zootehnici pentru raţe. Autoritatea consideră că nu este necesar să prevadă cerinţe specifice în materie de monitorizare după introducerea pe piaţă. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului pentru hrana animalelor din furaje, prezentat de laboratorul comunitar de referinţă, înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/ 2003.

(6) Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condiţiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, trebuie autorizată utilizarea preparatului în cauză, în conformitate cu modalităţile prevăzute în anexa la prezentul regulament.

(7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...