Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 785/2004 privind cerinţele de asigurare a transportatorilor şi operatorilor aerieni Număr celex: 32004R0785

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 785/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
privind cerinţele de asigurare a transportatorilor şi operatorilor aerieni

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura stabilită în articolul 251 din tratat3,

___________

1 JO C 20 E, 28.1.2003, p. 193.

2 JO C 95, 23.4.2003, p. 16.

3 Avizul Parlamentului European din 13 mai 2003 (nepublicat în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 5 decembrie 2003 (JO C 54 E, 2.3.2004, p. 40). Poziţia Parlamentului European din 11 martie 2004 (nepublicată în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 30 martie 2004.

întrucât:

(1) În cadrul politicii comune din domeniul transporturilor şi în scopul consolidării protecţiei consumatorilor, este important să se asigure un nivel de asigurare minim adecvat pentru reglementarea răspunderii transportatorilor aerieni faţă de pasageri, bagaje, mărfuri şi terţe părţi.

(2) În cadrul pieţei comunitare de transporturi aeriene s-a eliminat distincţia dintre transportul aerian naţional şi internaţional şi, în consecinţă, este necesar să se stabilească cerinţe de asigurare minime pentru transportatorii aerieni comunitari.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...