Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 604/2004 privind comunicarea datelor în sectorul tutunului începând cu recolta anului 2000 Număr celex: 32004R0604

În vigoare de la 01.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 604/2004 AL COMISIEI
din 29 martie 2004
privind comunicarea datelor în sectorul tutunului începând
cu recolta anului 2000

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2075/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a pieţei în sectorul tutunului brut1, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2319/20032, în special articolul 21,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2636/1999 al Comisiei din 14 decembrie 1999 privind comunicarea datelor în sectorul tutunului începând cu recolta anului 2000 şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1771/933 a fost modificat în mod substanţial de mai multe ori4. Din motive de claritate şi raţionalitate, este necesar să se procedeze la codificarea regulamentului menţionat anterior.

(2) Este necesar să se precizeze datele care urmează să fie comunicate în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 2075/92, precum şi reglementările adoptate pentru punerea în aplicare a acestuia.

(3) În scopul unei bune funcţionări administrative, este necesar ca informaţiile respective să fie grupate şi să se stabilească calendarul de transmitere a acestora.

(4) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a tutunului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 215, 30.7.1992, p. 70.

2 JO L 345, 31.12.2003, p. 17.

3 JO L 323, 15.12.1999, p. 4.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...