Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 552/2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de gestionare a traficului aerian (privind interoperabilitatea) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004R0552

În vigoare de la 31.03.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 552/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 10 martie 2004
privind interoperabilitatea reţelei europene de gestionare a
traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 11 decembrie 2003,

întrucât:

(1) Pentru a crea cerul unic european, ar trebui să se adopte măsuri referitoare la sistemele, componentele şi procedurile aferente pentru asigurarea interoperabilităţii reţelei europene de gestionare a traficului aerian (REGTA) care să fie compatibile cu prestarea de servicii de navigaţie aeriană în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană pe cerul unic european (regulamentul privind prestarea de servicii)5 şi cu organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2003 privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian pe cerul unic european (regulamentul privind spaţiul aerian)6.

___________

1 JO C 103 E, 30.4.2002, p. 41.

2 JO C 241, 7.10.2002, p. 24.

3 JO C 278, 14.11.2002, p. 13.

4 Avizul Parlamentului European din 3 septembrie 2002 (JO C 272 E, 13.11.2003, p. 325), Poziţia comună a Consiliului din 18 martie 2003 (JO C 129 E, 3.6.2003, p. 26) şi poziţia Parlamentului European din 3 iulie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 ianuarie 2004 şi decizia Consiliului din 2 februarie 2004.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...