Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 551/2004 privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în cerul unic european (privind spaţiul aerian) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004R0551

În vigoare de la 31.03.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 551/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 10 martie 2004
privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în cerul unic european
(regulament privind spaţiul aerian) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetul Regiunilor3,

în conformitate cu procedura stabilită în articolul 251 din tratat4, având în vedere textul comun aprobat de comitetul de conciliere la 11 decembrie 2003,

___________

1 JO C 103 E, 30.4.2002, p. 35.

2 JO C 241, 7.10.2002, p. 24.

3 JO C 278, 14.11.2002, p. 13.

4 Avizul Parlamentului European din 3 septembrie 2002 (JO C 272 E, 13.11.2003, p. 316), Poziţia comună a Consiliului din 18 martie 2003 (JO C 129 E, 3.6.2003, p. 11) şi Poziţia Parlamentului European din 3 iulie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 ianuarie 2004 şi Decizia Consiliului din 2 februarie 2004.

întrucât:

(1) Crearea cerului unic european necesită o abordare armonizată pentru reglementarea organizării şi utilizării spaţiului aerian.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...