Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 550/2004 privind furnizarea de servicii de navigaţie aeriană în cerul unic european (privind prestarea de servicii) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004R0550

În vigoare de la 31.03.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 550/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 10 martie 2004
privind furnizarea de servicii de navigaţie aeriană în cerul unic european
(regulament privind prestarea de servicii) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80, alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat4, având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 11 decembrie 2003,

___________

1 JO C 103 E, 30.4.2002, p. 26.

2 OJ C 241, 7.10.2002, p. 24.

3 JO C 278, 14.11.2002, p. 13.

4 Avizul Parlamentului European din 3 septembrie 2002 (JO C 272 E, 13.11.2003, p. 303), poziţia comună a Consiliului din 18 martie 2003 (JO C 129 E, 3.6.2003, p. 16) şi poziţia Parlamentului European din 3 iulie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluţia legislativă a Parlamentului European de la 29 ianuarie 2004 şi Decizia Consiliului din 2 februarie 2004.

întrucât:

(1) Statele membre şi-au restructurat, în proporţii diferite, furnizorii naţionali de servicii de navigaţie aeriană prin creşterea nivelului de autonomie şi libertate a acestora de a furniza servicii. Este din ce în ce mai necesar să se asigure că în acest nou context sunt îndeplinite cerinţele minime de interes public.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...