Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 549/2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004R0549

În vigoare de la 31.03.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 549/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 10 martie 2004
de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european
(regulament-cadru) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 11 decembrie 2003,

___________

1 JO C 103 E, 30.4.2002, p. 1.

2 JO C 241, 7.10.2002, p. 24.

3 JO C 278, 14.11.2002, p. 13.

4 Avizul Parlamentului European din 3 septembrie 2002 (JO C 272 E, 13.11.2003, p. 296), Poziţia comună a Consiliului din 18 martie 2003 (JO C 129 E, 3.6.2003, p. 1) şi Poziţia Parlamentului European din 3 iulie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluţia legislativă a Parlamentului European de la 29 ianuarie 2004 şi Decizia Consiliului din 2 februarie 2004.

întrucât:

(1) Punerea în aplicare a politicii comune în domeniul transporturilor necesită un sistem eficient de transport aerian care să permită funcţionarea constantă şi în condiţii de siguranţă a serviciilor de transport aerian, facilitând astfel libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor şi serviciilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...