Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 533/2004 privind stabilirea de parteneriate europene în cadrul procesului de stabilizare şi asociere Număr celex: 32004R0533

În vigoare de la 24.03.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 533/2004 AL CONSILIULUI
din 22 martie 2004
privind stabilirea de parteneriate europene în cadrul procesului
de stabilizare şi asociere

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 181a alineatul (2) prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

___________

1 Avizul emis la 10 martie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Consiliul European de la Feira, care a avut loc la 19 şi 20 iunie 2000, a confirmat că obiectivul său rămâne integrarea cât mai completă posibil a ţărilor din Balcanii de Vest în curentul politic şi economic dominant al Europei şi a recunoscut că toate ţările interesate sunt candidaţi potenţiali la aderarea la Uniunea Europeană.

(2) Declaraţia de la Zagreb, adoptată în cadrul reuniunii la nivel înalt care a avut loc la 24 noiembrie 2000 între şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană şi din ţările participante la procesul de stabilizare şi asociere, a recunoscut că perspectiva aderării este oferită în funcţie de îndeplinirea criteriilor definite de Consiliul European de la Copenhaga din iunie 1993 şi de progresele realizate în cadrul punerii în aplicare a acordurilor de stabilizare şi de asociere, în special de cele privind cooperarea regională.

(3) Consiliul European de la Salonic, care s-a reunit la 19 şi 20 iunie 2003, a reafirmat că este hotărât să susţină pe deplin şi eficient perspectiva europeană a ţărilor din Balcanii de Vest, precizând că acestea vor face parte integrantă din Uniunea Europeană de îndată ce vor îndeplini criteriile stabilite. Acesta a aprobat concluziile Consiliului din 16 iunie 2003, în special anexa intitulată "Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest: către integrarea europeană". "Agenda de la Salonic" defineşte căile şi mijloacele care permit intensificarea procesului de stabilizare şi asociere, în special prin elaborarea de parteneriate europene.

(4) În temeiul Declaraţiei de la Salonic adoptate în cadrul reuniunii la nivel înalt organizate între Uniunea Europeană şi ţările din Balcanii de Vest la 21 iunie 2003, "Agenda de la Salonic" este considerată a fi o prioritate comună, pe care Uniunea şi ţările din Balcanii de Vest se angajează să o pună în aplicare. Procesul de stabilizare şi asociere îmbogăţit rămâne cadrul general al parcursului european al ţărilor din Balcanii de Vest până la viitoarea lor aderare. (5) Parteneriatele europene pentru ţările din Balcanii de Vest vor identifica acţiunile care urmează să fie întreprinse cu prioritate în vederea susţinerii eforturilor pe care le depun pentru a se apropia de Uniunea Europeană şi vor întocmi o listă a acestor acţiuni care va servi drept referinţă pentru evaluarea progreselor realizate. Aceste parteneriate vor fi adaptate nevoilor specifice ale ţărilor şi nivelurilor de pregătire respective, precum şi particularităţilor procesului de stabilizare şi asociere, în special cooperarea regională. În cadrul elaborării parteneriatelor europene, vor avea loc consultări informale cu aceste ţări şi, după caz, cu comunitatea internaţională extinsă în vederea pregătirii parteneriatelor europene.

(6) Rolul parteneriatelor europene, actualizate în funcţie de nevoi, este acela de a ajuta ţările din Balcanii de Vest să se pregătească pentru aderare într-un cadru coerent şi să elaboreze planuri de acţiune, însoţite de un calendar de reforme şi care definesc mijloacele precise prin care acestea au intenţia să îndeplinească cerinţele unei integrări mai extinse în Uniunea Europeană.

(7) Este indicat să se concentreze asistenţa comunitară asupra sarcinilor care urmează să fie definite în cadrul parteneriatelor europene, care vor furniza orientări pentru asistenţa financiară şi vor respecta principiile, priorităţile şi condiţiile stabilite.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...