Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004R0261

În vigoare de la 17.02.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 261/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 11 februarie 2004
de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de
asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi
anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat3, în lumina textului comun aprobat de Comitetul de conciliere la 1 decembrie 2003,

întrucât:

(1) Măsurile adoptate de Comunitate în domeniul transportului aerian ar trebui, între altele, să urmărească asigurarea unui înalt nivel de protecţie a pasagerilor. De asemenea, ar trebui să se ia în considerare cerinţele legate de protecţia consumatorilor în general.

(2) Refuzul la îmbarcare şi anularea sau întârzierea prelungită a zborurilor pot cauza pasagerilor dificultăţi şi neplăceri grave.

(3) Deşi Regulamentul (CEE) nr. 295/91 al Consiliului din 4 februarie 1991 de stabilire a normelor comune privind sistemul de compensare pentru refuzul la îmbarcare din cadrul transporturilor aeriene regulate4 a stabilit o protecţie de bază a pasagerilor, numărul pasagerilor cărora le este refuzată îmbarcarea împotriva voinţei lor rămâne în continuare excesiv de ridicat, la fel ca şi numărul pasagerilor afectaţi de anulări fără o avertizare prealabilă, precum şi al celor afectaţi de întârzieri prelungite.

___________

1 JO C 103 E, 30.4.2002, p. 225 şi JO C 71 E, 25.3.2003, p. 188.

2 JO C 241, 7.10.2002, p. 29.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...