Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 65/2004 de stabilire a unui sistem de elaborare şi alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic Număr celex: 32004R0065

În vigoare de la 16.01.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 65/2004 AL COMISIEI
din 14 ianuarie 2004
de stabilire a unui sistem de elaborare şi alocare a unor
identificatori unici pentru organismele modificate genetic

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea produselor destinate alimentaţiei umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, şi de modificare a Directivei 2001/18/CE1, în special articolul 8,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 prevede un cadru armonizat pentru trasabilitatea organismelor modificate genetic, denumite în continuare "OMG-uri", şi a produselor alimentare şi a furajelor produse din OMG-uri prin transmiterea de informaţii relevante cu privire la acestea produse şi la păstrarea lor de către operatori, în orice etapă a introducerii lor pe piaţă.

(2) în temeiul regulamentului menţionat, un operator care introduce pe piaţă produse care conţin sau constau în OMG-uri are obligaţia să includă, printre informaţiile relevante menţionate anterior, identificatorul unic atribuit fiecărui OMG pentru a semnala prezenţa acestuia şi a reflecta evenimentul de transformare specifică la care se raportează autorizaţia de introducere a respectivului OMG pe piaţă.

(3) identificatorii unici trebuie elaboraţi în conformitate cu un anumit format, pentru a asigura coerenţa atât la nivel comunitar, cât şi la nivel internaţional.

(4) autorizaţia acordată pentru introducerea pe piaţă a unui OMG dat, eliberată în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului2 sau al altor dispoziţii ale legislaţiei comunitare, trebuie să specifice identificatorul unic pentru respectivul OMG. Mai mult, persoana care solicită o astfel de autorizaţie trebuie să se asigure că identificatorul unic corespunzător este specificat în cererea pe care o introduce.

(5) în cazul în care, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, au fost acordate autorizaţii de introducere pe piaţă a OMG-urilor în conformitate cu Directiva 90/220/CEE a Consiliului din 23 aprilie 1990 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic3, este necesar ca identificatorul unic să fie sau să fi fost elaborat, atribuit şi înregistrat corespunzător pentru fiecare OMG vizat de respectivele acorduri.

(6) din motive de coerenţă în raport cu iniţiativele la nivel internaţional, este necesar să se aibă în vedere formatele definite de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru identificatorii unici, care sunt utilizate în cadrul bazei sale de date BioTrack Product şi în cadrul Centrului de informare pentru prevenirea riscurilor biotehnologice (BCH), creat prin Protocolul de la Cartagena privind prevenirea riscurilor biotehnologice la Convenţia privind diversitatea biologică.

(7) în sensul aplicării depline a Regulamentului (CE) nr. 1830/2003, este esenţial ca prezentul regulament să se aplice în regim de urgenţă.

(8) măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul articolului 30 din Directiva 2001/18/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...