Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 139/2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (Regulamentul CE privind concentrările economice) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004R0139

În vigoare de la 29.01.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului
din 20 ianuarie 2004
privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi
(Regulamentul CE privind concentrările economice)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 83 şi 308,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European3,

întrucât:

(1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 4064/89 din 21 decembrie 1989 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi4 a suferit modificări semnificative. Întrucât urmează să fie efectuate modificări suplimentare, acesta trebuie reformulat pentru asigurarea clarităţii.

___________

1 JO C 20, 28.1.2003, p. 4.

2 Aviz emis la 9.10.2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 Aviz emis la 24.10.2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

4 JO L 395, 30.12.1989, p. 1. Versiune corectată în JO L 257, 21.9.1990, p. 13. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1310/97 (JO L 180, 9.7.1997, p. 1). Rectificat în JO L 40, 13.2.1998, p. 17.

(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor tratatului, articolul 3 alineatul (1) litera (g) stabileşte pentru Comunitate obiectivul de a institui un sistem care să asigure că, în cadrul pieţei comune, concurenţa nu este denaturată. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din tratat, activităţile statelor membre şi ale Comunităţii trebuie să se desfăşoare în conformitate cu principiul unei economii de piaţă deschise cu liberă concurenţă. Aceste principii sunt esenţiale pentru dezvoltarea ulterioară a pieţei comune.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...